Küreselleşmenin Kültürel Değerler Üzerine Etkisi

Adnan MAHİROĞULLARI
3.539 18.354

Öz


Küreselleşme, son yıllarda sıklıkla kullanılan kavramlardan biridir. Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle önemli bir ivme kazanan küreselleşme, günümüzde ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyut kazanarak az veya çok tüm dünya ülkelerini etkilemeye başlamıştır.

Bu makalede, küreselleşmenin kültürel değerler; özellikle gelenek/görenekler ve dil üzerindeki etkileri incelenmiştir.


Tam metin:

PDF


asosindex_75_02 Sosyal Siyaset Konferasnları Dergisi, 58. sayıdan itibaren ASOS Index tarafından taranmaktadır:.http://www.asosindex.com/journal-view?id=89

ddd