Sendikal Kimlik

Tolga ÖCAL
546 253

Öz


Sendikaların üye ve güç kayıplarının tüm dünyada hız kazanması, sendikaları ve akademik çevreleri bu konu üzerinde düşünmeye sevk etmiştir. Sendikaların, yeniden örgütlenebilmesi için, her kurum ve kuruluş gibi hedeflerini açıkça ortaya koyması gerektiği kabul edilmiş ve bunun gerçekleşebilmesi için de günümüzde sendikaların nasıl bir kimliğe sahip olması gerektiği konusuna dikkat çekilmiştir.

Bugüne değin çeşitli kimliklere sahip sendikalar, günümüzde kimliklerini yeniden belirlemeye ve daha net bir şekilde ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu makale, “sendikal kimlik” olarak adlandırılan bu kavrama ışık tutabilmek ve bunun bir neticesi olarak sendika-işveren yakınlaşmalarının ne şekilde yürütüleceğine dair bir fikir verme amacını taşımaktadır.


Tam metin:

PDF


asosindex_75_02 Sosyal Siyaset Konferasnları Dergisi, 58. sayıdan itibaren ASOS Index tarafından taranmaktadır:.http://www.asosindex.com/journal-view?id=89

ddd