Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

513.620 495.084


Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, dar anlamda sosyal politikanın alanına giren emek-sermaye ilişkileri ve bunların sonuçları yanında, geniş anlamda sosyal politikanın konusu olan işsizlik, demografi ve nüfus çalışmaları, yoksulluk, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal sigorta vb. ile kadınlar, özürlüler, gençler, yaşlılar ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaları kapsayan hususlarla ilgili teorik ve ampirik çalışmalara yer vermektedir. Dergi 1948 yılında ilk defa İçtimai Siyaset Konferansları şeklinde basılmaya başlanmıştır. 2003 yılındaki 45. sayısından itibaren de hakemli bir dergidir.


Sayı 61 (2011)

İçindekiler

Editör Yazısı ve Diğerleri

İçindekiler PDF
SSK Dergisi
Editör Yazısı PDF
Süleyman ÖZDEMİR

Dergi Künyesi

Dergi Künyesi PDF
SSK Dergisi

Makaleler

TÜRKİYE'DE İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE BİR AKTİF EMEK PİYASASI POLİTİKASI ARACI OLARAK UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ (UMEM/BECERİ' 10): BURSA ÖRNEĞİ PDF
Özlem IŞIĞIÇOK
TÜRKİYE İŞ KURUMU VE HİZMETLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ KONUSUNDA SOSYAL TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ PDF
Emel ÇETİNKAYA
TÜRKİYE'DE ÖRGÜTLÜ EMEK VE DEVLET SÖYLEMİ: TEKEL EYLEMLERİ ÖRNEĞİ PDF
Fuat MAN
KAPİTALİST DEVLET İÇİN POST MODERN BİR ORTA YOL ÖNERİSİ: SOSYAL YATIRIM DEVLETİ PDF
Şenol ÖZTÜRK
SOCIAL RESPONSES TO TURKEY'S RECENT ECONOMIC CRISES OF 2008-2010 PDF
Pınar SOYKUT SARICA
İŞKUR'UN MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ: YALOVA İŞKUR ÖRNEĞİ PDF
H. Yunus TAŞ
VERİMLİLİK ARTIŞINDA EMEK ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: AH-ME-T MODELİ PDF
Faruk TAŞCI
SOSYAL SERMAYE VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ AÇISINDAN TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
Zafer YILDIZ, Hüseyin TOPUZ
EAST-WEST MIGRATION IN ENVIRONMENTAL CONTEXT PDF
Gönül OĞUZ
MARKALI ÜRÜN TERCİHLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Müjgan HACIOĞLU DENİZ
İŞE BAĞLI ŞİDDET VE STRES: TAKSİ SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA PDF
Salih DURSUN, Serpil AYTAÇ, Füsun SOKULLU AKINCI


asosindex_75_02 Sosyal Siyaset Konferasnları Dergisi, 58. sayıdan itibaren ASOS Index tarafından taranmaktadır:.http://www.asosindex.com/journal-view?id=89

ddd