Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
2012-14 Toplu Basım Güreş Eğitim Merkezlerindeki 12-16 Yaş Sporcuların Motivasyonel Faktörlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Yalçın Kaya
 
2012-14 Toplu Basım Güreşçilere Uygulanan Koenzim Q10 ve Çinko Takviyesinin Bazı Eser Elementler ve Yağ Asitleri Üzerine Olan Etkinin İncelenmesi Öz   PDF
Yahya Polat, Oktay Çoban
 
Cilt 3: 2003-2011 Ilımlı Aerobik Egzersizlerin İmmünoglobilinler İle Acth Ve Kortizol Hormonları Üzerine Etkisi Öz   PDF
Yahya Polat
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Çalışan Personelin İş Tatmin Düzeyinin Belirlenmesi Öz   PDF
Büşra Özcan, Selçuk Bora Çavuşoğlu
 
Cilt 6, Sayı 4 (2016) İstanbul İli Bayrampaşa Uluğbey İlköğretim Okulu 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinde Beslenme Davranışları ve Obezite Durumlarına Spor Aktivitelerinin Etkisi Öz   PDF
Evren Ebru Altıncı, Burçak Keskin, Ayşe Türksoy, Burcu Güvendi, Gülçin Doğan
 
Cilt 3: 2003-2011 İstanbul Spor Kulüplerinde Oynayan Basketbol Oyuncularının Farklı Yaş Kategorilerinde Sakatlık Oranlarının ve Sakatlık Tiplerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Hülya Akdur
 
2012-14 Toplu Basım İstanbul Üniversitesi Öğrencilerinin Fakültelere Göre Kişilik Özelliklerinin ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi Öz   PDF
Mehmet Öztürk, Hanife Banu Ataman Yancı, Ayşe Türksoy, Evren Yıldız
 
Cilt 3: 2003-2011 İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Ve Meslek Gruplarına Göre Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi Öz   PDF
Mehmet Öztürk
 
Cilt 3: 2003-2011 İstanbul Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Mehmet Öztürk
 
Cilt 3: 2003-2011 İstanbul'daki Artistik Cimnastikçi Aile Profillerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Hakkı Çoknaz
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) İstanbul’da Spor Merkezlerindeki Antrenörlerin Çalışma Koşulları Öz   PDF
Mert Kerem Zelyurt, Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu
 
Cilt 3: 2003-2011 Judo Sporunun Görme Engelli Öğrenciler Üzerine Etkisinin Bazı Parametreler Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Semih Yılmaz
 
Cilt 6, Sayı 3 (2016) Kadın ve Erkeklere Uygulanan Egzersiz ve Diyet Programlarının Beden Kompozisyonu Bileşenlerine Etkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Mehmet Öztürk, Haluk Saçaklı, Hanife Banu Ataman Yancı, Merve Ferah
 
Cilt 2, Sayı 1 (2002) KARA HARPOKULU CİMNASTİK TAKIMINDA YER ALAN TÜRK VE AZERİ ÖĞRENCİLERİN BAZI FİZİKSEL PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öz
KEMAL FİLİZ
 
Cilt 3: 2003-2011 Kaynaştırma Grubu ile Eğitilebilir Zihinsel Engelli Grubun Ritm ve Dans Çalışmaları Yoluyla Beceri Düzeylerinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi Öz   PDF
Çağla Karacan
 
Cilt 1, Sayı 2 (2001) LİDER DAVRANIŞININ BİREYSEL VE TAKIM SPORLARINDA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Öz
Birol Doğa
 
Cilt 2, Sayı 1 (2002) LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIK İÇİN SPOR YAPMA VE SOSYAL DESTEK İLİŞKİSİ Öz
H.Can İKİZLER
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015) Masa Tenisi Sporunda Farklı Isınma Protokollerinin İsabetlilik Performansıyla İlişkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Bilgesu Abdulhayoğlu, Burçak keskin, İrfan Gülmez
 
Cilt 1, Sayı 1 (2001) OPTIMAL V E SUBMAKSİMAL EGZERSİZLERİN HEMATOKRİT VE % PLAZMA VOLÜMÜ DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Öz
Dr. Adnan KAMAR
 
Cilt 3: 2003-2011 Orta ve Köşe Voleybol Oyuncularının Hazırlık Öncesi Ve Sonrası Bacak Kuvvetlerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Çağlar Küçükbaycan
 
Cilt 3: 2003-2011 Rehabilitasyon - Engelliler Sporu ve Paralimpikler Öz   PDF
Nurettin Konar
 
Cilt 6, Sayı 3 (2016) Rekreasyonel Tatmin ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
Sonnur Küçük Kılıç, Kübra Lakot Atasoy, Bülent Gürbüz, Erman Öncü
 
Cilt 3: 2003-2011 Sabah Sporlarına Katılan Ev Hanımlarının Spor Konusundaki Bilgiler, İlgiler Ve Görüşlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Emine Öztürk
 
Cilt 3: 2003-2011 Sedanter Kişilere Uygulanan 10 Haftalık Egzersiz Programının Fiziksel Uygunluk ve Kan Parametrelerine Etkisi Öz   PDF
Ömer Can Göksu
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016): İÜ SPBF Spor Bilimleri Alanında Öfke Duygusu ve Saldırganlığın Farklı Açılardan Değerlendirilmesi: Bir Derleme Öz   PDF
Yasin Hasan Balcıoğlu, Ezgi Ildırım, İbrahim Balcıoğlu
 
Toplam 99 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 1303-1414