Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3: 2003-2011 Bursa İli Spor Basın Görevlilerinin Nitelikleri ve Beklentileri (Bursa Örneği) Öz
Şenay Koparan - Füsun Öztürk Şenay Koparan - Füsun Öztürk
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Ciddi Bir Boş Zaman Etkinliği Olarak Fotoğrafçılık: Fotoğrafçıların Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması Öz   PDF
Müge Akyıldız Munusturlar, Süleyman Munusturlar
 
Cilt 1, Sayı 2 (2001) DEPRESYON VE SPOR Öz
Figen BALCIOĞL
 
Cilt 6, Sayı 3 (2016) Doping Kullanan Erkek Vücut Geliştirme Sporcularının Yarışma Sonrası Tükenmişlik Durumlarının Ölçülmesi Öz   PDF
Murat Yalçın Beşiktaş
 
2012-14 Toplu Basım Elektriksel Kas Uyarılarına Karşı Tolerans Gelişimi Öz   PDF
Celil Kaçoğlu, Mehmet Kale
 
Cilt 6, Sayı 3 (2016) Elit Atıcıların El Kavrama Kuvveti ile Atış Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
Murat Erdoğan, İsa Sağıroğlu, Fatih Şenduran, Mustafa Ada, Osman Ateş
 
Cilt 3: 2003-2011 Elit Bayan Futbolcuların Sezon Boyunca Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi Öz   PDF
Ömercan Göksu
 
Cilt 3: 2003-2011 Elit Genç Bayan Judocularda Müsabaka Öncesi Hızlı Kilo Vermenin Genel Kuvvet Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Öz   PDF
Banu Zengin
 
Cilt 2, Sayı 1 (2002) ELİT VE ELİT OLMAYAN ERKEK BASKETBOLCULARDA HEDEF YÖNELİMİ VE GÜDÜSEL İKLİMİN , YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİNDE DENEYİM SÜRESİNİN ROLÜ Öz
TURHAN TOROS
 
Cilt 1, Sayı 2 (2001) ELİT VE ELİT OLMAYAN SPORCULARDA, HEDEF YÖNELİMİ, MOTİVASYONEL İKLİM VE YAŞAM DOYUMU DEĞİŞKENLERİNİN YAŞA BAĞLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Öz
Turhan TOROS
 
Cilt 3: 2003-2011 Ev Kadınlarının ve Çalışan Kadınların Fiziksel Aktive Düzeylerinin Araştırılması Öz   PDF
Hülya Akdur
 
Cilt 3: 2003-2011 Farklı Dayanıklılık Antrenmanlarının Profesyonel Futbolcuların Maksimal Oksijen Kapasiteleri Üzerine Etkisi Öz   PDF
Alay Kesler
 
Cilt 3: 2003-2011 Farklı Liglerde Oynayan Kalecilerin Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Burçak Kaya
 
Cilt 3: 2003-2011 Futbol Oyuncularına 35 Metre Maksimal Anaerobik Sprint ile Dikey Sıçrama ve Durarak Uzun Atlama Skorları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
Adnan Kamar
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Futbol Taraftarlarının Takımın Forma Sponsor Markasına Olan Satın Alma Niyetlerini Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Tespit Edilmesi Öz   PDF
Gizem Tokmak, Ramazan Aksoy
 
Cilt 3: 2003-2011 Futbolcu Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin İncelenmesi Öz   PDF
Yahya Polat
 
Cilt 6, Sayı 4 (2016) Futbolcularda 6 Haftalık Sürat Antrenmanının Sürat ve Çeviklik Üzerine Etkisi Öz   PDF
Bahar Özgür, Deniz Demirci, Turgay Özgür, Gürcan Yazıcı
 
Cilt 1, Sayı 2 (2001) FUTBOLCULARDA KALÇA POZİSYONUNUN DİZ KUVVETLERİNE ETKİSİNİN İZOKİNETİK TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz
Bülent BAYRAKTAR
 
2012-14 Toplu Basım Futbolcularda Yaralanma Önleme Programları (Derleme) Öz   PDF
Ömer Batın Gözübüyük
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016): İÜ SPBF Gelecek Zaman Algısı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma Öz   PDF
Mehmet Demirel, Utku Işık, Duygu Harmandar Demirel, Ümit Doğan Üstün, Osman Gümüşgül
 
Cilt 1, Sayı 1 (2001) GENÇ AMATÖR YÜZÜCÜLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU VE ESNEKLİĞİN İNCELENMESİ Öz
Yard. Doç. Dr. Hülya AKDUR
 
Cilt 3: 2003-2011 Genç Basketbolcularda Pliyometrik Antrenmanın Diz Ekstansiyon ve Fleksiyon İzokinetik Kuvvet Değerlerine Etkisi Öz   PDF
İsa Sağıroğlu
 
Cilt 3: 2003-2011 Genç Futbol Oyuncularında İzokinetik Kuvvetin Sprint Süratine Etkisinin Araştırılması Öz   PDF
Nuri Şahbaz
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016): İÜ SPBF Genç Futbolculara Akut Uygulanan Farklı Esnetme Yöntemlerinin Patlayıcı Güce Etkisi Öz   PDF
Burçak Keskin, Osman Ateş
 
Cilt 3: 2003-2011 GSGM Merkez Örgütü Yöneticilerinin İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi Öz   PDF
Nevzat Mirzelioğlu
 
Toplam 99 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 1303-1414