Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3: 2003-2011 10-12 Yaş Bayan Yüzücülere Uygulanan Sekiz Haftalık Dinamik Germe Egzersizlerinin Esneklik Gelişimi Üzerine Etkisi Öz   PDF
Ömercan Göksu
 
Cilt 3: 2003-2011 12-14 Yaş Futbolcuların Antrenörlerinden Algıladıkları Ve Tercih Ettikleri Lider Davranışları İle İlgili Sporcu Tatmini Öz   PDF
Ayşe Türksoy
 
Cilt 3: 2003-2011 14 Yaş Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri İle Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Yahya Polat
 
Cilt 3: 2003-2011 15 Yaş Çocuklarının Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Yahya Polat
 
Cilt 3: 2003-2011 15 Yaş Çocuklarının Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin İncelenmesi Öz   PDF
Yahya Polat
 
Cilt 3: 2003-2011 18-21 Yaş Arası Erkek Hentbolcularda Hazırlık Döneminde Uygulanan Çabuk Kuvvet Antrenmanının Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi Öz   PDF
Rüçhan İri
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) 2004–2014 Yılı İçinde Uluslararası Alanlarda Yapılmış Yüzme Branşı ile İlgili Akademik Çalışmaların İncelenmesi Öz   PDF
Çiğdem Çifçi
 
Cilt 3: 2003-2011 5-6 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Yaratıcı Drama Ve Modern Dans Etkinliklerinin Çocukların Sosyal Gelişimine Etkisi Öz   PDF
Betül Bayazıt
 
2012-14 Toplu Basım 6-11 Yaş Grubu İlköğretim Çağı Hareketli ve Hareketsiz Çocuklarda Obezite Prevelansının Belirlenmesi Öz   PDF
İlker Yücesir, İlknur Bektaş
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015) Adolesan Futbolcularda Bacak Kütle Değerleri ile Bazı Kondisyonel ve Teknik Parametreler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
Ali Onur Cerrah, Yılmaz Yüksel
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) Ağ Ortamında Pazarlama Faaliyetleri Açısından Avrupa’daki Sportif Gelir Lideri Kulüpler Ve Türkiye Süper Ligi Şampiyonu Kulüpler Öz   PDF
Serkan Alpyagıl, Serap Mungan Ay
 
Cilt 3: 2003-2011 Amatör Futbol Antrenörlerinin Liderlik Davranış Tipleri Kullandıkları Motivasyon Tekniklerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Egemen Körük
 
Cilt 1, Sayı 2 (2001) AMATÖR SPORCULARDA SİGARANIN SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİSİ Öz
Hülya AKDUR
 
2012-14 Toplu Basım Antrenör ve Sporcu Gözüyle Spor Yöneticilerinin Kararlarında Etik İlkelere Bağlılıklarının İncelenmesi (BEKO Basketbol Ligi Örneği) Öz   PDF
Yeşer Eskicioğlu, Gazanfer Doğu, Selami Özsoy
 
Cilt 3: 2003-2011 Astrand ve 3 Step Testlerin Dolaşım Parametreleri, Lökosit, Nötrofil ve Lenfosit Değerleri Üzerine Etkileri Öz   PDF
Adnan Kamar
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016): İÜ SPBF Ateşli ve Havalı Silahlar Atıcılarında Postural Statik Denge ve Vücut Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Araştırılması Öz   PDF
İsa Sağıroğlu, Murat Erdoğan, Mustafa Ada, Utku Kamuk, Osman Ateş
 
Cilt 3: 2003-2011 Basketbol A-Bayan Milli Takımı Sporcularının Bazı Antropometrik Ölçüm ve Performans Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Öz
İlker Yücesir Bülent Bayraktar* Gökhan Metin**
 
Cilt 2, Sayı 2 (2002) BASKETBOL A-BAYAN MİLLİ TAKIMI SPORCULARININ BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM VE PERFORMANS TESTİ SONUÇLARİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz
İlker YÜCESİR
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Basketbol Antrenörlerinin Karizmatik Liderlik Algılarının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Veli Onur Çelik
 
Cilt 6, Sayı 4 (2016) Basketbolda Serbest Atışın Kinematik Analizi Öz   PDF
Barış Gürol, İlker Yılmaz
 
Cilt 6, Sayı 3 (2016) Beden Eğitimi Öğretmeni Etkililiği Öz-Değerlendirme Formu: Ölçek Uyarlama Çalışması Öz   PDF
Arıkan Ektirici, Veli Onur Çelik, İlker Yılmaz
 
Cilt 6, Sayı 3 (2016) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Liderlik Düzeylerinin Öğretmenlik Mesleği Yordama Gücünün İncelenmesi Öz   PDF
Mehmet Behzat Turan, Zeynep Erol, Barış Karaoğlu
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015) Bir Grup İlkokul Öğrencisinde Enerji Alımı ve Harcamasının Saptanması Öz   PDF
İlker Yücesir, Evren Ebru Altıncı, Orkun Akkoç, Burçak Keskin, özlem Kırandı
 
Cilt 6, Sayı 3 (2016) Boks Antrenörlerinin Mesleki ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi Öz   PDF   PDF
Bahar Odabaş Özgür, Turgay Özgür, Arda Öztürk, Erdal Bal
 
Cilt 2, Sayı 2 (2002) BURSA İLİ SPOR BASIN GÖREVLİLERİNİN NİTELİKLERİ VE BEKLENTİLERİ Öz
ŞENAY KOPARAN
 
Toplam 99 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 1303-1414