Spor Bilimleri Dergisi - Dergi Yönetimi

Dergi Görev Dağılımı

 

Sahibi/Owner                                               : Prof.Dr.Mahmut Ak

Sorumlu Müdür/Managing Director         : Prof.Dr.Bülent Bayraktar

Yazı İşleri Sorumlusu/Editor                      : Doç.Dr.Mehmet Öztürk

 

Yayın Kurulu/Publishing Board:

Bülent Bayraktar

İbrahim Balcıoğlu

Bilge Donuk

Burçak Kaya

Mehmet Kurtoğlu

Kemal Nuri Özerkan

Mehmet Öztürk

Ayşe Türksoy

İlker Yücesir

 

Bölüm Editörleri:

Bilge Donuk  (Spor Yönetim Bilimleri)

Ömer Can Göksu (Hareket ve Antrenman Bilimleri)

Burçak Kaya (Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi)

Ayşe Türksoy (Sporda Psiko-sosyal Alanlar)

H. Banu Ataman Yancı (Rekreasyon)

İlker Yücesir  (Spor Sağlık Bilimleri)

 

Bilimsel Danışma Kurulu:

Cengiz Arslan                      FÜ Spor Bil Fak Öğr. Üyesi

F. Hülya Aşcı                      MÜ BESYO Öğr. Üyesi

Turgay Atasü                      Emekli Öğr. Üyesi

Serap Mungan Ay             MÜ BESYO Öğr. Üyesi

İbrahim Balcıoğlu              İÜ C.Paşa Tıp Fak. Öğr. Üyesi

Bülent Bayraktar               İÜ İstanbul Tıp Fak. Öğr. Üyesi

Birol Çotuk                         MÜ BESYO Öğr. Üyesi

Bilge Donuk                        İÜ Spor Bilimleri Fak. Öğr. Üyesi

Bülent Duran                       İÜ Spor Bilimleri Fak. Öğr. Üyesi

Hülya Yeltepe Ercan        İTÜ Öğretim Üyesi

Ömer Can Göksu                İÜ Spor Bilimleri Fak. Öğr. Üyesi

H. Serap İnal                       Yeditepe Ünv. Öğr. Üyesi

Hasan Kasap                      Gedik Ünv. Öğr. Üyesi

Burçak Kaya                       İÜ Spor Bilimleri Fak. Öğr. Üyesi

Özlem Kırandı                    İÜ Spor Bilimleri Fak. Öğr. Üyesi

Nurettin Konar                  İnönü Ünv. Öğr. Üyesi

Mehmet Kurtoğlu               İÜ İst. Tıp Fak. Öğr. Üyesi

Sami Mengütay                  Haliç Ünv. BESYO Öğr. Üyesi

Gökhan Metin                     İÜ C.Paşa Tıp Fak. Öğr. Üyesi

E.İlhan Odabaş                  Haliç Ünv. BESYO Öğr. Üyesi

Kamil Özer                           Gedik Ünv. Öğr. Üyesi

Kemal Nuri Özerkan       İÜ Spor Bilimleri Fak. Öğr. Üyesi

Mehmet Öztürk                  İÜ Spor Bilimleri Fak. Öğr. Üyesi

Salih Pınar                           MÜ BESYO Öğr. Üyesi

Hamdi Sancaklı                 MÜ BESYO Öğr. Üyesi

M.Zahit Seraslan              Gelişim Ünv. Öğr. Üyesi

M.Yavuz Taşkıran             Kocaeli Ü. BESYO Öğr. Üyesi

Ayşe Türksoy                     İÜ Spor Bilimleri Fak. Öğr. Üyesi

H.B. Ataman Yancı           İÜ Spor Bilimleri Fak. Öğr. Üyesi

İlker Yücesir                      İÜ Spor Bilimleri Fak. Öğr. Üyesi

Not: Bu sayıdaki danışmanlar (hakemler) koyu yazılmıştır.

Dergi Sayfa Sorumluları:

Dergi Yayın ve İletişim Sorumluları: Orkun Akkoç, Ataman Tükenmez, Selin Bakioğlu, Suzan DalISSN: 1303-1414