Cilt 6, Sayı 3 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Dergi Kapağı Dergi Görev Dağılımı Sayfa Yazım Formatı Yazım Kuralları

İçindekiler

Makaleler

Kadın ve Erkeklere Uygulanan Egzersiz ve Diyet Programlarının Beden Kompozisyonu Bileşenlerine Etkisinin İncelenmesi PDF
Mehmet Öztürk, Haluk Saçaklı, Hanife Banu Ataman Yancı, Merve Ferah
Doping Kullanan Erkek Vücut Geliştirme Sporcularının Yarışma Sonrası Tükenmişlik Durumlarının Ölçülmesi PDF
Murat Yalçın Beşiktaş
Elit Atıcıların El Kavrama Kuvveti ile Atış Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Murat Erdoğan, İsa Sağıroğlu, Fatih Şenduran, Mustafa Ada, Osman Ateş
Beden Eğitimi Öğretmeni Etkililiği Öz-Değerlendirme Formu: Ölçek Uyarlama Çalışması PDF
Arıkan Ektirici, Veli Onur Çelik, İlker Yılmaz
Boks Antrenörlerinin Mesleki ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi PDF PDF
Bahar Odabaş Özgür, Turgay Özgür, Arda Öztürk, Erdal Bal
Voleybol ve Futbolcularda Spor Sakatlığına Rastlama Sıklığı PDF
Bahar Odabaş Özgür, Turgay Özgür, Murşit Aksoy
Rekreasyonel Tatmin ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Sonnur Küçük Kılıç, Kübra Lakot Atasoy, Bülent Gürbüz, Erman Öncü
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Liderlik Düzeylerinin Öğretmenlik Mesleği Yordama Gücünün İncelenmesi PDF
Mehmet Behzat Turan, Zeynep Erol, Barış Karaoğlu
Tenis Performans Sporcularına Uygulanan Özel Antrenman Programının ITN Derecelerine Etkisi PDF
Burçak Keskin, Osman Ateş, Kemal Kiper


ISSN: 1303-1414