Cilt 3

2003-2011

İçindekiler

Makaleler

Basketbol A-Bayan Milli Takımı Sporcularının Bazı Antropometrik Ölçüm ve Performans Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
İlker Yücesir Bülent Bayraktar* Gökhan Metin**
Üniversiteli Basketbolcularda Yarışma Öncesi Kaygı Düzeyi İle Performans Arasındaki İlişki PDF
Kemal Nuri Özerkan
Bursa İli Spor Basın Görevlilerinin Nitelikleri ve Beklentileri (Bursa Örneği)
Şenay Koparan - Füsun Öztürk Şenay Koparan - Füsun Öztürk
Spor Hizmetlerinde Toplam Kalite Standartları PDF
Zafer Çimen
Sedanter Kişilere Uygulanan 10 Haftalık Egzersiz Programının Fiziksel Uygunluk ve Kan Parametrelerine Etkisi PDF
Ömer Can Göksu
İstanbul Spor Kulüplerinde Oynayan Basketbol Oyuncularının Farklı Yaş Kategorilerinde Sakatlık Oranlarının ve Sakatlık Tiplerinin Belirlenmesi PDF
Hülya Akdur
GSGM Merkez Örgütü Yöneticilerinin İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Nevzat Mirzelioğlu
İstanbul'daki Artistik Cimnastikçi Aile Profillerinin Belirlenmesi PDF
Hakkı Çoknaz
Ev Kadınlarının ve Çalışan Kadınların Fiziksel Aktive Düzeylerinin Araştırılması PDF
Hülya Akdur
18-21 Yaş Arası Erkek Hentbolcularda Hazırlık Döneminde Uygulanan Çabuk Kuvvet Antrenmanının Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Rüçhan İri
Amatör Futbol Antrenörlerinin Liderlik Davranış Tipleri Kullandıkları Motivasyon Tekniklerinin Belirlenmesi PDF
Egemen Körük
Türkiye'de Elit Düzeyde Bowling Sporu Yapan Erkek Ve Bayanların Bazı Fiziksel Fizyolojik Parametrelerinin Belirlenmesi PDF
Ömercan Göksu
10-12 Yaş Bayan Yüzücülere Uygulanan Sekiz Haftalık Dinamik Germe Egzersizlerinin Esneklik Gelişimi Üzerine Etkisi PDF
Ömercan Göksu
Topyekün Mükemmelleşme Sürecinde, Futbol Takımlarında Stratejik Bir Yol Haritası Oluşturmak ve Bir Model Olarak A Milli Futbol Takımı Örneği PDF
Turgay Biçer
Elit Bayan Futbolcuların Sezon Boyunca Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Belirlenmesi PDF
Ömercan Göksu
Farklı Dayanıklılık Antrenmanlarının Profesyonel Futbolcuların Maksimal Oksijen Kapasiteleri Üzerine Etkisi PDF
Alay Kesler
Spor Kulüplerinin Seyahat Organizasyonlarında Dış Kaynaklardan (Outsourcing) Yararlanma Uygulamaları PDF
H. Banu Ataman Yancı
Genç Basketbolcularda Pliyometrik Antrenmanın Diz Ekstansiyon ve Fleksiyon İzokinetik Kuvvet Değerlerine Etkisi PDF
İsa Sağıroğlu
Üç Büyük Kulüp Futbol Taraftarının Sosyal Kimlikleri Ve Şiddete Bakış Açıları PDF
Ayşe Türksoy
Farklı Liglerde Oynayan Kalecilerin Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Burçak Kaya
Spor Kulüplerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Araştırılması PDF
Selçuk Bora Çavuşoğlu
15 Yaş Çocuklarının Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Yahya Polat
Türkiye 1. Ligi Erkek Hentbol Takımlarının Müsabaka Analizlerinin İncelenmesi PDF
Sinan Çelikbilek
5-6 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Yaratıcı Drama Ve Modern Dans Etkinliklerinin Çocukların Sosyal Gelişimine Etkisi PDF
Betül Bayazıt
Elit Genç Bayan Judocularda Müsabaka Öncesi Hızlı Kilo Vermenin Genel Kuvvet Üzerine Etkilerinin İncelenmesi PDF
Banu Zengin
14 Yaş Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri İle Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Yahya Polat
Kaynaştırma Grubu ile Eğitilebilir Zihinsel Engelli Grubun Ritm ve Dans Çalışmaları Yoluyla Beceri Düzeylerinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi PDF
Çağla Karacan
Orta ve Köşe Voleybol Oyuncularının Hazırlık Öncesi Ve Sonrası Bacak Kuvvetlerinin Karşılaştırılması PDF
Çağlar Küçükbaycan
Astrand ve 3 Step Testlerin Dolaşım Parametreleri, Lökosit, Nötrofil ve Lenfosit Değerleri Üzerine Etkileri PDF
Adnan Kamar
Futbol Oyuncularına 35 Metre Maksimal Anaerobik Sprint ile Dikey Sıçrama ve Durarak Uzun Atlama Skorları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Adnan Kamar
Sabah Sporlarına Katılan Ev Hanımlarının Spor Konusundaki Bilgiler, İlgiler Ve Görüşlerinin İncelenmesi PDF
Emine Öztürk
Genç Futbol Oyuncularında İzokinetik Kuvvetin Sprint Süratine Etkisinin Araştırılması PDF
Nuri Şahbaz
Rehabilitasyon - Engelliler Sporu ve Paralimpikler PDF
Nurettin Konar
Spor Kulüplerinde Örgütsel Çatışma Yönetimi PDF
Hanife Banu Ataman Yancı
Judo Sporunun Görme Engelli Öğrenciler Üzerine Etkisinin Bazı Parametreler Açısından İncelenmesi PDF
Semih Yılmaz
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Ve Meslek Gruplarına Göre Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Mehmet Öztürk
İstanbul Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Karşılaştırılması PDF
Mehmet Öztürk
15 Yaş Çocuklarının Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Yahya Polat
Futbolcu Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Yahya Polat
12-14 Yaş Futbolcuların Antrenörlerinden Algıladıkları Ve Tercih Ettikleri Lider Davranışları İle İlgili Sporcu Tatmini PDF
Ayşe Türksoy
Ilımlı Aerobik Egzersizlerin İmmünoglobilinler İle Acth Ve Kortizol Hormonları Üzerine Etkisi PDF
Yahya Polat


ISSN: 1303-1414