Tenis Performans Sporcularına Uygulanan Özel Antrenman Programının ITN Derecelerine Etkisi

Burçak Keskin, Osman Ateş, Kemal Kiper
1.178 482

Öz


Sporcuların performansını artırmak için uygulanan antrenman metotları kadar mevcut performanslarının korunmasına yönelik çalışmalar da önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı genç tenis sporcularına 8 hafta boyunca uygulanan tenis antrenmanlarının ITN seviyesi ve el-ayak çabukluğu üzerine  olan etkisini araştırmaktır. Çalışmaya 18 sporcu ( 9 kız- 9 erkek) katılmıştır. Araştırmamızda 8 hafta boyunca, haftada en az 3 gün forehand, backhand, vole ve servis gibi temel tenis vuruşları düzenli ve sistematik olarak çalıştırılmıştır. Ön ve son test olarak uygulanan ITN derecelerine bakıldığında; ITN Çabukluk Dereceleri ve ITN Çabukluk Skorlarında (p˂,000), forehand/backhand hassasiyet testi sonuçlarına bakıldığında (p<003), forehand/backhand derinlik ve forehand/backhand vole testi sonuçları (p<000) ve servis testi sonuçlarında anlamlı farklılıklara neden olduğu tespit edilmiştir (p<002). Ancak; El çabukluğu (p<,232) ve ayak çevikliği (p<,923) anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır.

Tam metin:

PDF