Futbolcularda 6 Haftalık Sürat Antrenmanının Sürat ve Çeviklik Üzerine Etkisi

Bahar Özgür, Deniz Demirci, Turgay Özgür, Gürcan Yazıcı
1.655 366

Öz


Bu çalışmanın amacı; 6 haftalık sprint antrenmanının, futbolcuların çeviklik, sürat ve özelliklerinin etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 16 futbolcu (yaş 22,12±2,89) gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların çeviklik ve sürat özellikleri HUFA testi ile tespit edilmiştir. Sporculara HUFA testi uygulandıktan sonra rastgele yöntemle 8’er kişilik deney 1 ve deney 2 grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Deney1 grubu 6 hafta süresince, müsabaka dönemi antrenmanlarına devam ederken, deney 2 grubuna haftada üç gün ek olarak sprint antrenman programı uygulatılmıştır. Veriler SPSS 21 programında tanımlayıcı istatistikler hesaplanarak, Mann Whitney-U ve Wilcoxon Signed testleri ile analiz edilmiştir. Deney1 ve deney2 gruplarının, grup içi ve gruplararası test analizleri sonuçlarına göre çeviklik ve sürat değişkenlerinde p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Sonuç olarak sürat, çeviklik ve maksimal hız incelenmiş ve 6 haftalık sürat antrenmanlarının sürat ve çeviklik üzerine etkisi olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Müsabaka dönemi antrenmanlarına ek 6 haftalık sprint antrenmanlarının sprint ve çeviklik değişkenlerine etkisi olduğu tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Antrenman, Çeviklik, Hüfa Test, Sprint, Sürat


Tam metin:

PDF