Voleybol ve Futbolcularda Spor Sakatlığına Rastlama Sıklığı

Bahar Odabaş Özgür, Turgay Özgür, Murşit Aksoy
1.187 449

Öz


 

Bu çalışma voleybol ve futbolcularda spor sakatlığına rastlama sıklığının, sakatlığın bölgesinin ve türünün tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır.

Çalışmaya, 43 voleybolcu, 62 futbolcu toplam 105 sporcu (yaş 19,8±5,30), gönüllü katılmış ve sporculara spor sakatlığı anketi (SSA) uygulanmıştır. Çalışmaya katılan 105 sporcudan 52’si (49,5%) daha önce spor yaralanması geçirdiğini, 53’ü (50,5%) ise daha önce yaralanma geçirmediğini belirtmiştir. Sakatlığın en sık olarak alt eksremitede (%88,5) ve yine en sık olarak burkulma (38,5%) şeklinde ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Spor sakatlığının en sık olarak (53,8%) müsabaka esnasında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca futbolcularda en fazla sakatlanma sebebinin müsabaka esnasında rakip oyuncudan kaynaklandığı (%66,7) kaydedilirken, voleybolcularda ise sporcunun kendisinden kaynaklı olduğu (%61,5) tespit edilmiştir. Antrenman esnasında sakatlanma oranları futbolcular (%78,6) ve voleybolcular için ( %90) benzerdir ve sporcunun kendisinden kaynaklanmaktadır. Sakatlık sonrası futbolcuların altı hafta veya sonrasında (%48,3), voleybolcuların ise bir haftadan az (%30,4) bir sürede sportif aktiviteye geri döndüğü tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF