İstanbul İli Bayrampaşa Uluğbey İlköğretim Okulu 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinde Beslenme Davranışları ve Obezite Durumlarına Spor Aktivitelerinin Etkisi

Evren Ebru Altıncı, Burçak Keskin, Ayşe Türksoy, Burcu Güvendi, Gülçin Doğan
1.850 470

Öz


Son yıllarda konuyla ilgili bilim insanları tarafından çocukluk çağı obezitesinin arttığı sıkça ifade edilmektedir. Klinik gözlem ve akademik araştırmalara dayandırılan bu artışın, yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği ile yakından ilişkisi bulunmaktadır. Bir yandan aktivite alanlarını kısıtlayan kent yaşamı, çocukların günlük yaşam alışkanlıklarını etkileyen TV ve bilgisayar oyunları ile azalan fiziksel aktivitenin öte yandan yanlış beslenme davranışlarının bu durumu oluşturduğu bilinmektedir. Çocukluk çağı obezitesi kişilerin kalp-damar hastalıkları, diyabet vb. şişmanlıkla ilişkili pek çok sağlık problemi ile erken yaşlarda tanışmalarına sebep olmaktadır. Yapılan çalışmalar çocukluk çağında obez olanların %42-63'ünün erişkinlikte de obez olduklarını göstermektedir. Çalışma ile İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi’ndeki Uluğbey İlköğretim Okulu’nun 7. ve 8. sınıflarına devam eden öğrencilerinin beslenme davranışları ve obezite durumlarına spor aktivitelerinin etkisinin ilişkilendirilmesi suretiyle obezite ile mücadele çalışmalarına, çocukların sağlıklı büyüme-gelişmelerine ve uzun dönemli koruyucu hekimlik uygulamalarına katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, obezite, beslenme davranışı, spor aktivitesi


Tam metin:

PDF