İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Çalışan Personelin İş Tatmin Düzeyinin Belirlenmesi

Büşra Özcan, Selçuk Bora Çavuşoğlu
667 152

Öz


Spor, günümüzde ülkeler arasında, ekonomik kültürel ve siyasi alanlarda önemli bir rekabet alanı haline gelmiştir. Bu rekabet bir taraftan ülkeleri ve vatandaşları kaynaştırmaya, tanıştırmaya ve dostluğa yöneltirken, diğer taraftan insanlar ve ülkeler arasında çekişmelere, rekabetlere sebebiyet vermiştir. Bu durum sporun önemini ortaya koymaktadır. İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personellerin ülkemiz sporunun gelişmesinde ve spor dünyasını yönlendirmesinde büyük rolleri vardır. İl Müdürlüğünde çalışan personelin bu sorumluluğu yerine getirebilmesinde, icra ettiği görevden tatmin duymaları gerekmektedir. Çalışan personelin işinde verimli olabilmesi içinde kendisinde bulunması gereken bir takım özellikler olması gerekir. Bu özelliklerinin başında da sosyal beceri düzeyleriyle problem çözme becerileri gelmektedir. Araştırma İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Çalışanların mevcut durumda Sosyal Beceri Düzeyi, İş Tatmini ve Problem Çözme Becerilerini Tespit etmeye yöneliktir. Bu çalışma ile İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan personellerin mevcut durumlarını ortaya koyarak yapılması gerekenler konusunda yetkililere katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler:Sosyal Beceri, İş Tatmini ve Problem Çözme


Tam metin:

PDF