Taekwondocuların Teknik Becerilerinin Geliştirilmesinde Elektronik Yelek: Performansa Yansımaları

Duygu Sevinç
1.482 391

Öz


Bu çalışmada sporcuların teknik becerilerinin geliştirilmesi için elektronik yelekle yaptıkları antrenmanların sonucunda performanslarındaki değişimin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya özel bir spor salonunda antrenman yapan, 16-18 yaş aralığında 14 lisanslı taekwondo sporcusu katılmıştır. Sporcuların teknik becerilerinin geliştirilmesi için, ikili teknik kombinasyonlarından üç atak, üç kontra atak olmak üzere toplam altı teknik belirlenmiş, haftada üç gün ikişer saat olmak üzere beş haftalık taekwondo antrenman programı uygulanmıştır.

Antrenman programını oluşturmak için, ilk ölçüm sırasında katılımcılar teknik kombinasyonları uygularken gözlem notları alınmış olup, sporcuların elektronik yelek sisteminden düşük puan alma sebepleri belirlenmiştir. Gözlem notlarından elde edilen nitel veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenirken, elektronik yelek sisteminden elde edilen nicel veriler betimsel istatistiklerle analiz edilmiştir.

Sonuç olarak, ilk ve son ölçümlerden elde edilen değerler karşılaştırıldığında, elektronik yeleğin sporcuların performanslarına etkisi puan ve süre açısından istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: elektronik yelek, taekwondo teknikleri, performans


Tam metin:

PDF (English)