Sporcularda Alt Ekstremite Asimetrisi İle Antrenman Geçmişi Arasındaki İlişki

Berna Ertuğrul, Derya Atamtürk, Fırat Koç, İzzet Duyar
958 233

Öz


İleri düzeydeki biyomekanik streslerin kemik dokuda artışa neden olduğu bilinmektedir. Biyomekanik streslerin kemik dokuda yarattığı etkileri ortaya koymanın güvenilir metotlarından biri bilateral asimetri düzeylerini belirlemektir. Bu çalışmada antrenman geçmişi (yıl), haftalık antrenman sıklığı ve saatinin tibia simetrisi üzerinde yarattığı etkiler amatör sporcular üzerinde incelenmiştir. Araştırma grubu futbol, basketbol, hentbol ve voleybol sporlarıyla ilgilenen 72 erkek ve 54 kadın sporcudan oluşturulmuştur. Her bireyin bilateral tibia uzunlukları ölçülmüş, yönel asimetri (YA) ve asimetrik sapma yüzdeleri (ASY) hesaplanmıştır. Bulgulara göre, iki cinsiyette de tibia uzunlukları YA sergilemektedir. YA ve ASY açısından cinsiyetler arasında bir fark yoktur. Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre, antrenman geçmişi (yıl) ile ASY arasında pozitif bir ilişki ortaya çıkarken, haftalık antrenman sıklığı ve saati ile ASY arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Sonuç olarak, amatör atletlerde antrenman geçmişi arttıkça tibia uzunluğu açısından gözlenen asimetrinin arttığı söylenebilir.

Tam metin:

PDF