Elit Atıcıların El Kavrama Kuvveti ile Atış Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Murat Erdoğan, İsa Sağıroğlu, Fatih Şenduran, Mustafa Ada, Osman Ateş
906 266

Öz


Bu çalışmada, üniversite öğrencisi elit havalı silah atıcıların, el kavrama kuvvetleri ve atış performansları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmaya 8’i erkek (yaş=20,11±0,9 yıl; boy=176,8±6,6 cm; kilo=23,9±2,8 kg), 9’u, kız (yaş=20,25±1,16 yıl; boy=161,25±1,75 cm; kilo=22,37±1,9 kg)  olmak üzere, 17 atış sporu yapan üniversite öğrencisi katılmıştır. Çalışamaya katılan sporcu öğrencilerin atış performanslar, resmi müsabaka sonucunda elde ettikleri puanlara göre belirlenmiştir. Öğrencilerin sağ ve sol el pençe kuvvetlerinin ölçümünde 0-100 kg. arası kuvvet ölçümü yapabilen Takei Physical Fitness Test (Japon) el dinamometresi kullanılmıştır. El kuvvetinin atış performansına etkisini değerlendirmek için sperman korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, kız atıcı öğrencilerin dominant el kuvvetleri ile atış puanları arasında pozitif, yüksek ve anlamlı seviyede ilişki bulunmuştur [r(8)=0,852; p<0,01].Erkek atıcı öğrencilerin dominant el kuvvetleri ile atış puanları arasında pozitif, çok zayıf ve anlamsız seviyede ilişki gözlenmiştir [r(9)=0,062; p>0,05].

            Keywords: El kavrama kuvveti, atış, performans, cinsiyet.


Tam metin:

PDF