Ateşli ve Havalı Silahlar Atıcılarında Postural Statik Denge ve Vücut Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

İsa Sağıroğlu, Murat Erdoğan, Mustafa Ada, Utku Kamuk, Osman Ateş
1.766 290

Öz


Bu çalışmada, elit ateşli ve havalı silah atıcıların, VKİ ile postural statik denge dereceleri  arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmaya 8’i erkek (yaş=20,11±0,9 yıl; boy=176,8±6,6 cm; kilo=23,9±2,8 kg), 9’u, kız (yaş=20,25±1,16 yıl; boy=161,25±1,75 cm; kilo=22,37±1,9 kg)  olmak üzere, 17 atış sporu yapan elit atıcı katılmıştır. Çalışmaya katılan sporcuların postural statik denge değerlendirmesi Biodex Balans Sistem üzerinde 5 numaralı konum 30 sn süre ile ölçülmüştür. Vücut kütle indeksleri ise TANITA 3000 marka cihaz üzerinde değerlendirilmiştir. Atıcılar üzerinde postural statik denge ile vücut kütle indeksi arasında bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Bununla beraber bayan atıcılar ile erkek atıcılar arasındaki denge ilişkisine bakıldığında bayanların erkeklere göre daha dengeli oldukları tespit edilmiştir (0<0,05)

Anahtar kelimeler: Statik Postür Dengesi, Havalı ve Ateşli Silahlar Atıcıları

 

 

 


Tam metin:

PDF