Bir Grup İlkokul Öğrencisinde Enerji Alımı ve Harcamasının Saptanması

İlker Yücesir, Evren Ebru Altıncı, Orkun Akkoç, Burçak Keskin, özlem Kırandı
1.598 403

Öz


Obezite bütün dünyada son birkaç dekatın artan sağlık sorunu olarak dikkat çekmektedir. Obezitenin ve bu artışın temel sebepleri yanlış beslenme, yüksek enerji alımı ve fiziksel aktivite yetersizliği olarak bildirilmektedir. Özellikle çocukluk çağı obezitesi endişe vericidir. Çocuklukta obez olanların %42-63'ünün erişkinlikte de obez oldukları bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, yüksek tartılı ve obez bir grup ilkokul çağı çocuğunun enerji alım ve harcama profillerini nesnel ölçümlerle belirlemektir. Çalışmaya 33 çocuk veli onayı ile gönüllü olarak katılmış, ölçüm ve değerlendirme aşamasında verileri güvenilir bulunmayan 14 çocuk çalışma dışı bırakılarak istatistiki değerlendirme 19 çocuğun verileri ile yapılmıştır. Enerji alımı hazırlanan Gıda Tüketim Formları ile, harcaması metabolik holter cihazları ile 7 gün süreyle kaydedilmiştir. Çalışmaya katılan erkek çocukların yaşı 8,55±1,23 yıl, boy, vücut ağırlığı ve Beden Kitle İndeksi değerleri sırasıyla 130,3±8,15, 37,39±8,96 ve 21,73±2,76; kız çocukların yaşı 7,73±1,12 yıl, boy, vücut ağırlığı ve Beden Kitle İndeksi değerleri sırasıyla; 136,22±8,04 cm., 39,33±5,51 kg.; 21,11±1,61 olarak ölçülmüştür. Erkek çocukların Tahmini Günlük Enerji Gereksinimi 1775,65 ± 184,42 kkal, Ortalama Günlük Enerji Alımı 1944,2 ± 293,97 kkal, Ortalama Günlük Enerji Harcaması 1788 ± 415,54 kkal; kız çocukların Tahmini Günlük Enerji Gereksinimi 1648,61 ± 100,63 kkal, Ortalama Günlük Enerji Alımı 1982,33±345,31 kkal, Ortalama Günlük Enerji Harcaması 1819,22 ± 274,35 kkal olarak bulunmuştur. Sonuçlar erkek çocukların tahmini gereksinimleri ile gerçekleşen harcamaları arasında fark olmadığını ancak gerçekleşen enerji alımlarının fazla olduğunu göstermektedir. Kız çocuklarının ise hesaplanan ihtiyaçları ile gerçekleşen alım ve harcamaları birbirinden farklıdır. Bu sonuçlarla ulaşılan bilgi ve deneyimin obezite ile mücadele çalışmalarına, çocukların sağlıklı büyüme-gelişmelerine ve uzun dönemli koruyucu hekimlik uygulamalarına faydalı olacağı inancını taşımaktayız.


Tam metin:

PDF