U15 ve U16 Yaş Kategorisindeki Futbolcuların Anaerobik Güçlerinin Değerlendirilmesi

Gülsün Aydın, İzzet Kırkaya, Yılmaz Yüksel, Evrensel Heper, İlker Yılmaz
1.523 756

Öz


Özet

Bu çalışmanın amacı U15 ve U16 yaş kategorisindeki genç futbolcuların anaerobik güçlerinin incelenmesi ve anaerobik güç açısından futbolcuların yaşları arasındaki farklılığın belirlenmesidir.  Bu çalışmada kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya Eskişehirspor altyapısında U15 ve U16 yaş kategorisinde lisanslı olarak futbol oynayan, düzenli olarak antrenman yapan ve herhangi bir sakatlığı olmayan 36 erkek futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Futbolcuların boy uzunluğu, vücut ağırlığı,  vücut kompozisyon ölçümleri ve Wingate anaerobik güç ölçümleri yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre U15 ve U16 yaş kategorisindeki futbolcuların vücut ağırlıkları (kg), boy uzunlukları (cm), yağsız vücut kütleleri (kg) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken vücut kütle indeksleri (kg/m2), vücut yağ yüzdeleri (%) ve yağlı vücut kütleleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Ayrıca U15 ve U16 futbolcularının Wingate testi maksimum ve minimum değerleri arasında anlamlı bir fark bulunamamış fakat yorgunluk indeksi ve anaerobik kapasite arasında fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anaerobik Güç, Futbol, Wingate


Tam metin:

PDF