Adolesan Futbolcularda Bacak Kütle Değerleri ile Bazı Kondisyonel ve Teknik Parametreler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ali Onur Cerrah, Yılmaz Yüksel
1.370 437

Öz


Özet

Bu araştırmanın amacı; adolesan futbolcularda bacak kütle değerlerinin esneklik, izometrik bacak kuvveti, üst vuruş top hızı ve Yo-yo IR1 parametreleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Araştırmaya Eskişehir amatör liginde bir takımın alt yapısında mücadele eden 49 erkek futbolcu (defans [n=18], orta saha [n=19] ve forvet [n=12]) gönüllü olarak katılmıştır. Futbolculara ait bacak kütle değerleri, izometrik bacak kuvvet değerleri, hamstring esnekliği ve üst vuruş top hızı ve YO-YO IR1 parametreleri test edilmiştir. Sporcuların bacak kütle değerleri ile test edilen performans parametreleri arasındaki ilişki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplanarak tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiki analizinde “SPSS 22 for Windows” programı kullanılmıştır.

Elde edilen araştırma sonuçlarına göre sporcuların bacak kütle değerleri ile esneklik (r:0.2932: p<0.05), Yo-yo IR1 (r:0.4069: p<0.01) izometrik bacak kuvveti (r:0.4415: p<0.01), üst vuruş top hızı testi (r:0.7065: p<0.01) değerleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki ortaya çıkmıştır.  

Bu pozitif yönlü doğrusal ilişki en yüksek izometrik bacak kuvveti ve top hızı parametreleriyle bacak kütle değeri arasında meydana gelmiştir. Bu durumun fiziksel gelişimle birlikte kişilerin bacak kütle değerlerinin arttığı, bundan dolayı da esneklik ve dayanıklılık parametrelerine oranla, kuvvet gerektiren sırt bacak ve top hızı değerleri ile bacak kütle değerleri arasında ilişkinin daha yüksek oluşmuş olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Esneklik, Kuvvet, Dayanıklılık, Top Hızı


Tam metin:

PDF