Masa Tenisi Sporunda Farklı Isınma Protokollerinin İsabetlilik Performansıyla İlişkisinin İncelenmesi

Bilgesu Abdulhayoğlu, Burçak keskin, İrfan Gülmez
1.982 710

Öz


Özet

Bu araştırma, statik germe ve dinamik tipte ısınma egzersizinin masa tenisi sporunda isabetlilik performansıyla olan ilişkisinin incelenmesini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 39 erkek katılımcı (yaş ortalamaları 10,46 ± ,505 yıl, boy uzunluğu 139,82 ± 6,23 cm ve vücut ağırlığı 35,71 ± 4,32 kg)  haftanın belirli günlerinde, belirlenen her grup 3 farklı ısınma rutinini gerçekleştirmişlerdir.  Isınma protokolleri, 10 dakika ısınma koşusu, 5 dakika yürüme ve tekrar ve ısınma süreleri ısınmanın şekline göre değişen 16 statik germe (Statik Germe Grubu), 10 dakika ısınma koşusu, 5 dakika yürüme ve 13m. boyunca 2 tekrar yapılan 10 dinamik tipte egzersiz (Dinamik Koşu Grubu) ve son olarak sadece 10 dakika ısınma koşusu ve 5 dakika yürümeden (Kontrol Grubu) oluşmuştur. Araştırma grupları 8 hafta başında ve sonunda Hedef Servis Testi ve Değişimli Karşılıklı Teste tabi tutulmuşlardır. Bu araştırmada hiç ısınma yapmayan grup kontrol uygulaması olarak, diğer ısınma protokolleri de (statik germe ve dinamik koşu) deney uygulaması olarak dizayn edilmiştir. Egzersiz öncesi ve sonrası kilo değerlerinin bulunması için Wilcoxon işaretli sıralar testi ve Egzersiz tiplerine ve performans testi sonuçları One-Way Anova- testi ile bulunmuştur.

Sporcuların masa tenisi beceri testine katılmadan önce ve sonra kilo değerleri arasında bir fark olduğu görülmektedir (Z= 3,75 p<,05) ve Hedef Servis Testi (elarkası) uygulamasında dinamik koşu grubunda sınırlı bir anlamlılık göze çarpmaktadır (p<0.05).

Bu araştırmanın bulgularına göre, kontrol grubu ve statik germe grubunun isabetlilik performansından söz edemezken, dinamik koşu grubuna ait olan dinamik ısınma koşularının masa tenisi oyununda elarkası servis isabetlilik performansını pozitif yönde etkilendiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Isınma, Masa Tenisi, İsabetlilik, Performans, Servis


Tam metin:

PDF