Vücut Geliştirme, Fitnes Sporu Yapan ve Sedanter Bireylerin, İstirahat Metabolizma Hızı Ve Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Orkun AKKOÇ, ilker Yücesir
1.526 162

Öz


Özet

Bu çalışma, hipertrofi antrenmanı yapan vücut geliştirme sporcuları ile yoğun olarak aerobik dayanıklılık antrenmanı ile birlikte hafif direnç egzersizleri yapan kişilerin istirahat metabolizma hızı ve bazı antropometrik özelliklerinin karşılaştırılması amacı ile yapılmıştır.

Çalışmaya 18-40 yaş arası; spor salonunda aktif spor yapan 36 kişi, 24 vücut geliştirme sporcusu, 21 sedanter olmak üzere toplam 81 erkek katılmıştır. Araştırma kapsamında deneklerden boy, vücut ağırlığı, istirahat metabolizma hızı ve biyoempedans ölçümleri alınmıştır. Gruplar arası karşılaştırma için SPSS 21 programında ANOVA kullanılırken, çoklu karşılaştırmaların kontrolü için Bonferonni düzeltmesi uygulanmış, anlamlılık düzeyi (p˂0,05), olarak alınmıştır

Gruplar arası istirahat metabolizma hızı ölçümlerine göre; vücut geliştirme sporcuları ile fitness grubunun metabolizma hızları birbirinden farksız bulunurken, iki grubun istirahat metabolizma hızları kontrol grubundan yüksek bulunmuştur (p<0,01). Biyoempedans ölçüm sonuçlarına göre yağsız beden ağırlığı, yağ ağırlığı ve toplam vücut suyunda gruplar arasında fark bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca katılımcıların istirahat metabolizma hızı, vücut yağ ağırlığı ve yağsız beden ağırlığı özelliklerine bakıldığında istirahat metabolizma hızı ile yağsız beden ağırlığı arasında pozitif korelasyon bulunurken (p<0,05), yağ ağırlığı ile ilişki gözlemlenmemiştir.

Çalışmamız sonucunda vücut geliştirme ile fitness grubunun istirahat metabolizma hızı, yağsız beden ağırlığı benzer ve kontrol grubundan yüksek olması, yağsız beden ağırlığı ile istirahat metabolizması arasında ilişkinin olması, istirahat metabolizma hızının antrenman şiddeti ve tipine bağlı olarak değişmediğinin göstergesidir. İstirahat metabolizma hızına etki eden başlıcak faktör, yağsız vücut ağırlığıdır.

Anahtar Kelimeler: Vücut Geliştirme, Fitness, İstirahat Metabolizma Hızı, Bioempedans.