Ağ Ortamında Pazarlama Faaliyetleri Açısından Avrupa’daki Sportif Gelir Lideri Kulüpler Ve Türkiye Süper Ligi Şampiyonu Kulüpler

Serkan Alpyagıl, Serap Mungan Ay
1.036 280

Öz


Özet

Bu çalışmanın amacı, Avrupa’da gelirler lideri spor kulüpleri (Real Madrid, Barcelona, Manchester United) ile Türkiye Süper Liginde şampiyonluk başarısına erişebilmiş ve en yüksek sportif gelir seviyesine ulaşmış spor kulüplerinin (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş) ağ ortamında pazarlama faaliyetleri açısından internet kullanım düzeylerini belirlemektir.

Bu çalışmada veri toplanma yöntemi olarak nitel araştırma tekniklerinden tarama ve inceleme modelinden yararlanılmıştır. Spor kulüplerinin internet sayfalarından tarama ve inceleme yapılarak elde edilmiş olan nitel veriler “Analitik Hiyerarşi Yöntemi” (AHY) ile değerlendirilmiştir. Bu çalışma: yan ürün, bilet, sponsorlar, taraftar, haberler, genel bilgi, dil seçeneği, maç yayını ve kullanım kolaylığı başlıklı dokuz ölçüt çerçevesinde incelenmiştir.

Ölçütlerin ikili karşılaştırılmaları sonucunda: biletlerin satış bilgilerinin verilmesi ve çevrimiçi (online) satışının yapılması ilk sırada yer almış ve ölçütlerin en önemli kriteri olarak görülmüştür. Bilet ölçütünü: FC Barcelona spor kulübünün daha başarılı kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Belirlenen dokuz ölçüt çerçevesinde ise diğer birçok ölçütte olduğu gibi yine en başarılı spor kulübü Manchester United olmuştur. Avrupa gelir lideri spor kulüplerinin üstünlükleri Türkiye’de şampiyonluk başarısına ulaşmış spor kulüplerine karşı, internet ortamında üstünlüklerinin devam ettiği bu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Spor Endüstrisi, Spor Pazarlaması, İnternet’te Ticaret, Futbol, Analitik Hiyerarşi Yöntemi


Tam metin:

PDF