Güreş Eğitim Merkezlerindeki 12-16 Yaş Sporcuların Motivasyonel Faktörlerinin İncelenmesi

Yalçın Kaya
971 272

Öz


Sporcuların motivasyonel kriterlerinin ve etki oranlarının belirlenmesi ile motivasyonda isabet yüzdesinin artırılmasına çalışılması amaç edinilmiştir. Çalışmada, 8 bölgedeki güreş eğitim merkezlerinden gelen 157 anket sonucu materyal olarak ele alınmıştır. Buna göre; % 77,07’si şampiyon olmak, % 10,83’ü saygınlık kazanmak % 8,28’i ailelerin istediği, % 3.82 sinin ise maddi kazanç için güreş yaptığı belirlenmiştir. Aile büyüklerinin yarışmaya veya antrenmana gelmelerinden % 66,24’ünün olumlu, % 21,66’sı etkilenmediğini, % 12,10’u ise olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Arkadaşlarının gelmesinden % 70,06’sı olumlu etkilendiğini, % 24,20’si etkilenmediğini,  % 5,74’ü olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Kız arkadaşlarının gelmelerinde, % 56,69’unun olumlu etkilendiğini, % 22,29’u etkilenmediğini % 21,02’si olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Olumlu tezahürat, % 82,80’ini olumlu etkilediği, % 6,37’sini olumsuz etkilediği, %10,83’ünü etkilemediği görülmektedir. Olumsuz tezahürat, % 49,05’ini etkilemezken, % 38,85’ini olumsuz % 12,10’unu olumlu etkilediğini belirtmişlerdir. Rakiplerinin önceki başarıları % 60,51’i etkilemediğini, % 21,02’si olumlu % 18,47’si olumsuz etkilediğini belirtmektedirler.

Rakiplerinin görünümlerinin, %73,89’u etkilemediğini % 18,47’si olumsuz etkilediğini, %7,64’ü olumlu etkilediğini belirtmektedirler. Kaliteli malzeme, %59,24’nü olumlu etkilediğini, % 31,21’i etkilemediğini, % 9,55’i, olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Tanıdıkları bir hakemden, % 57,96’sı etkilenmediğini,  % 35,03’ü olumlu, % 7,01’i olumsuz yönde etkilenmektedir. Haksızlık yaptığını gördükleri, duydukları hakemin yönetiminden % 51,59’u olumsuz etkilendiğini, % 25,48’i etkilenmediğini, % 22,93’ü olumlu etkilendiğini belirtmişlerdir. Müsabaka öncesi alınan bir ödülden, % 63,69’u olumlu, %33,13’ü etkilenmeyeceğini ve % 3,18’i de kendini zorlamayacağını belirtmiştir. Müsabaka sonrasında, alınan bir ödülün % 56,69’u sonraki müsabakaya daha iyi hazırlanırım, % 25,48’i etkilenmem %17,83’ünün de ödül için maç yaptığımın düşünülmesi beni üzer şıkkını işaretlediği görülmektedir. Sonuç olarak her branşın sporcusunun her yaş dönemindeki motivasyonel unsurlarının incelenerek bilimsel bulguları doğrultusunda motive edilmesinin gerekliği vurgulanmaktadır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Balcı S., (1987):”Öğrenmede Motivasyon” G.Ü. Sosyal Bi- limler Ens., Ankara.

Başer E. (1985) “Spor Psikolojisi”M.E.G.S.B. yay. Ankara

Carlson Neil R. (1986)’’Psycholog The Science of Bahavi- or’’ Second Edition Allyn and Bacon, Inc. Boston

Kaya Y. (1999) “Performansta Üçüncü Boyut Hipnoz Ve Spor” Selçuk Üniv. Matb. Konya

Özbaydar S., (1983): “İnsan Davranışlarının Sınırları ve Spor Psikolojisi”. Altın Kitaplar Y., İstanbul.

Öztabağ L., (1974): “Antrenörlük Psikolojisi” Futbol Fed. Yay. İstanbul.

Rudolf L.C., (1982). “Ringon-raufen als Psyshoomotori- cshes Bildungs-und Erkiehhungsmittel”, Verlog -Modernes Lernen, Dormund.