Güreşçilere Uygulanan Koenzim Q10 ve Çinko Takviyesinin Bazı Eser Elementler ve Yağ Asitleri Üzerine Olan Etkinin İncelenmesi

Yahya Polat, Oktay Çoban
1.373 310

Öz


Özet

 Araştırmada, düzenli antrenman yapan güreşçilere koenzim Q 10 (CoQ 10) ve çinko (Zn) takviyesinin yağ asitleri ve bazı eser elementler üzerine etkisinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya Talas güreş eğitim merkezinde aynı zamanlarda ve aynı anda antrenman yapan 12-16 yaş aralığında yer alan rastgele seçilmiş toplam 29 güreşçi gönüllü olarak katılmıştır ve rastgele 3 gruba ayrılmıştır. A grubu; Gönüllülere CoQ 10 takviyesi ile birlikte rutin güreş antrenmanı, B Grubu; Gönüllülere çinko takviyesi ile birlikte rutin güreş antrenmanı, C Grubu; Gönüllülere sadece rutin güreş antrenmanı yaptırılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS adlı paket program kul­lanıldı. Gruplar arası karşılaştırma için one Way ANOVA testi kullanılırken, gruplar ar­ası farklılığın kaynağı için Tukey HSD testi kullanıldı. Grup içi karşılaştırmaların analizi için ise Peared ‘t’ testi kullanıldı. A grubunun ön ve son test eser element değerlerinin karşılaştırılması sonucu Kalsiyum(Ca) değerlerinde p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulundu. Magnezyum (Mg), Fosfor (P), Sodyum (Na), Potasyum (K) ve Demir (Fe) parametrelerinde p>0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunamadı. B grubunun ön ve son test eser element değerlerinin karşılaştırılması sonucu, Ca, Mg ve P değerler­inde P<0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunurken, Na, K ve Fe parametrelerinde ise p>0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunamadı. A grubunun ön ve son test yağ asitleri değerlerinin karşılaştırılması sonucu, LDL değerinde p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunurken, Trigliserit, Kolesterol ve HDL parametrelerinde p>0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır. B grubunun ön ve son test yağ asitleri değerlerin­in karşılaştırılması sonucu Trigliserit, Kolesterol, HDL ve LDL parametrelerinde p>0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır. Sonuç olarak; 12-16 yaş grubu erkek güreşçilerde 1 aylık Q 10 ve çinko takviyesinin, eser elementlerden ve yağ asitlerden bahsedilen parametreler üzerine önemli bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Bu durumun sporcuların diyetlerinde bu minerallerin yeteri kadar bulunmasından ya da mineral metabolizmasının uzun süreli egzersiz uyumundan kaynaklanmış olabileceği düşüncesindeyiz. Anahtar Kelimeler: Güreş, Koenzim Q 10, Çinko, Eser elementler, yağ asitleri.


Anahtar kelimeler


Güreş, Koenzim Q 10, Çinko, Eser elementler, yağ asitleri

Tam metin:

PDF

Referanslar


Açak M. (2001). Güreş Öğreniyorum, Kubbealtı Yayıncılık, Malatya.

Balercia G, Arnaldi G, Fazioli F, Serresi M, Alleva R, Mancini A et al (2002) Coenzyme Q10 levels in idiopathic and varicocele-associated asthenozoespermia, Andrologia, 34, 107-111.

Başaran M. (1989) güreşin öğretim ve antrenman temelleri. Dördüncü baskı, Gençlik ve Spor Akademisi yayınları, Manisa.

Berg A, John J, Baumstalk M. 1983 Change on HDL subfraction safter a single extended episode of physical exercise .Atherosclerosis; 47:231-40.

Berk A. , Jhonson T.,Cordeiro, J.A.1983, Lipid and Lipo protein levels in athletes cardiovascular diseases in medicine students 47:231-240.

Bordin D, Sartorelli L, Bonanni G, Mastrogiacomo I and Scalco E. High intensity physical exercise in duced effects on plasma levels of copper and zinc, Biol Trace Elem Res 1993; 36: 129 – 134.

Braun B, Clarkson FM, Freedson PS and Kohl RL (1991)

Effects of coenzymeQ10 supplementation on exercise performance, VO2max, and lipid peroxidation in trained cyclists, Int J Sports Nutr, 1, 353-365. Cordova A andAlvarez-Mon M. Behaviour of zinc in physical exercise: A special reference to immunity and fatigue, Neurosci Biobehave Rev 1995; 19: 439–445.

Culliane E., Lararus B., Thompson PD. 1981: Acute effecet of a single exercise sesion on serum lipits in untrained msn. ClinChimActa 109:241-244.

Çolak H, Kale R, Cihan H. Yoğunlaştırılmış yürüyüş ve jogging programının yüksek dansitelli lipo protein (HDL) ve düşük dansiteli lipo proteinler (LDL) üzerine olan etkisi. Ankara Üniversitesi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2003, 1 :69

Çumralığil B, Nizamlıoğlu M.(2001). Spor ve Beslenme,

Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi, Konya. Dağ A.ve Baysal A. (1986).Amatör Genç Sporcuların

Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Diabet Yıllığı, Temel Matbaası,202. Delistraty D.A.,Reisman,J.E.,Snipes RD.(1992).A

Physiological and Nutritional Profile of Young Female Figure Skaters. J Sports MedPhys. Fitness.32,149–55. Eisenmann, J.C.,Wickel, E., Welk, G. J. Ve Blair, S.N. (2005). Relationship between adolescent fitness and fatness and cardiovascular disease risk factors in adulthood: The Aerobics Center Longitudinal Study (ACLS). Am.Heart J., 149,46-53.

Gasser G A, Robert G.Reffect of hing and lowintensity exercise training on aerobic capacity and blood lipits.Med. SciSport Exerc 1984, 16 : 269-274.

Guo JY. Evaluation of Exercise-İnduced Muscle Soreness. Un published Doctoral Dissertation, Umeya Universittet, Sweden. Isbn 91–7305-503-4.

Guyton AC. ( 1986) Textbook of medical physiology.

WB saunders, philadelphia. Güler D. Gökdemir, K. Ve Günay, M, Türkiye’de Üniversitelerarası Spor Oyunlarına Katılan Futbolcuların Ergojenik Yardımcılar Hakkındaki Bilgileri Ve Kullanma Düzeyleri, Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 9 (3), 2004

Iglesias G.,Pablo M.,García R, Angela G ,Angeles M. (2008).Patterson Food preferences do not influence adolescent high-level athletes’ dietary in take,Appetite, March-May, 536-543.

Karacan S., Günay M, (1999). The effects of aerobic training program on cardiovascular risk factor. 47-50, 145,2

Koezuka, N.,Koo, M., Allison, K.R., Adlaf, E.M., Dwyer, J.J.M., Faulkner, G. Ve Goodman, J. (2006).The relationship between sedentary activities and physical inactivity among adolescents: results from the Canadian

Community Helat Survey.Journal of AdolescentHealt, 39,515-522. Leon A S, Sanchez O A. Response Of blood lipits to exercise training alone or combined with dietary inversention. MEdSci Sport Exerc 2001, 33 (6): 502-515.

Lichti E, Turner M, Deweese M andHenzel J. Zincconcentration in venous plasma before and after exercise in dogs, MissouriMed 1970; 2: 303–304.

Loosli A.R.,Benson J.(1986).NutritionHabitsand

Knowledge In Competitive Adolescent Female Gymnasts. Phys. Sportmed,14,118–124. Mertens D.J.,Kavanagh T., CAmplell R.B., Shephard R.J. 1998, “Exercise without dietary restriction as a means to long-term aft loss in the obese cardiaz patient”, The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 38 (4):310-316.

Murray RK. Granner DK. Mayes PA. Rodwel VW. Harper’in Biyokimyası. 24.Baskı. İstanbul: Barış Kitabevi; 19 Nosaka K andClarkson PM. Changes in plasma zinc follow in high force eccentric exercise, Int J Sport Nutr 1992; 2: 175 – 184.

Parolin ML, Spriet LL, Hultman E, Matsos MP, Effects of PDH activation by dichloroacetate in human skeletal muscle during exercise in hypoxia. Am J PhysiolEndocrinolMetab. 2000; 279: 752-61

Prentice A, Ginty F, Stear S.J, Jones S.C, Laskey M.A, Cole T.J. (2005). Calcium Supplementation Increases

Statureand Bone Mineral Mass of 16–18 Year Old Boys. J Clin Endocrinol Metab,90(6),3153–61.

Steen N.S.andMcKinney S.(1986). Nutrition Assessment of College Wrestlers, Phys.Sports. Med,14,11.

Tikkanen H O, Hamalainene E, Harkonen M. (2000),Significance of skeletal muscle proproteins on fitness, long-term physical training serum lipits. Atherosclerosis, 142(2): 367:378.

Tolfrey K.,Campbell IG., Batterham AM. (1998).

Exercise training in ducealterations in prepubertal children’s lipit-lipo protein profile. MedSci Sports Exerc, 30 : 1684- 16

Tsugawa N.(2004).Calciumand Vitamin D in takes during infancy, Childhood and Adolescence. Clin Calcium,14,87–94.

Vallee, B.L. and Falcukh, K.H. : the biochemical basis of zinc physiology, 73, 341 – 363, (1993). 38 İ Ü Spor Bilim Derg