2004–2014 Yılı İçinde Uluslararası Alanlarda Yapılmış Yüzme Branşı ile İlgili Akademik Çalışmaların İncelenmesi

Çiğdem Çifçi
3.941 2.443

Öz


Özet

Türkiye'de yüzme branşı ile ilgili 2004-2014 yılları arasında yapılan akademik çalışmaların derlenmesi ve değerlendirilmesi ile gelecekte yapılacak olan çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır.  Bu amaçla; online ortamda ulaşılabilen doktora, yüksek lisans ve makaleler incelenmiştir. Derleme araştırma yönteminden biri olan gözden geçirme (tarama) çalışması ile ulaşılan çalışmalar dört başlık altında; çocuk, ergen, yetişkin ve engellilerde yüzme olmak üzere değerlendirilmiştir.

Literatür taramalarında; YÖK Tez Tarama Merkezi, Ulakbim, Google Akademik, Tıp ve Spor Bilimleri Dergileri ve kongrelerde sunulan araştırmalardan yararlanılmıştır. Ulaşılabilen çalışmalar: Antropometrik, Fiziksel uygunluk, Motorik özellikler, Kinematik, Psikolojik ve Sağlık çalışmaları olmak üzere altı konu başlığı altında toplanmıştır.

Araştırma konuları litaratür incelemesi sonucu: Sağlık alanında 24, Motor özellikler ile ilgili 23, psikolojik çalışmaların 15, antropometrik özellikler ile ilgili 11, fiziksel uygunluk ile ilgili 8 ve kinematik çalışmalarda 5 araştırmaya ulaşılmıştır. Son 10 yılda yüzme alanında yapılan akademik çalışmaların sağlık konusunda önemli araştırmaların yapıldığı dikkat çekmiştir. Kinematik ve fiziksel uygunlukla ilgili araştırmalara önem verilmesi gerektiği gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak; araştırmamızda toplam 84 çalışma yer almıştır. Bu çalışmaların 6'sı doktora çalışmasıdır. Yüksek lisans çalışması olarak 32 çalışmaya ulaşılmış ve engellilerde sadece 2 araştırma yapılmıştır. Makale çalışmalarında 45 araştırmaya ulaşılmış ve bu makalelerden engellilerde 5 çalışmaya ulaşılmıştır. Son 10 yılda engellilerde sadece 7 araştırma yapılmış olması bu alanda yapılan araştırmalara ihtiyaç olduğunu düşündürmektedir. Paralimpik oyunlara katılan engelli yüzücülerle ilgili bir araştırmaya rastlanmıştır.

            Anahtar kelimeler: Yüzme, Tez, Makale ve Akademik çalışmalar

Abstract

 


Tam metin:

PDF