Takım Sporlarında Öğrenilmiş Çaresizliği Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

Selin Baikoğlu, Leyla Saraç
1.516 452

Öz


Özet

Bu çalışmanın amacı takım sporlarında oynayan sporcuların yaşadıkları öğrenilmiş çaresizliği ölçmeye yönelik ölçek geliştirmektir. Araştırma grubunu, 2012-2013 öğretim yılında Mersin ve Çukurova Üniversitelerinde örgün eğitim gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri,  Mersin İdman Yurdu B Grubu Erkek Futbol Takımı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bayan Basketbol Takımı, Tarsus Belediyesi Bayan Basketbol Takımı ve Tofaş Bayan Basketbol Takımlarında aktif olarak spor yapan 281 sporcu katılmıştır. Araştırma grubunda yer alan sporculardan 98’i kız ve 183’ü erkek sporcudur.  Araştırmacı tarafından geliştirilen 35 ölçek maddesi, ölçeğin kapsam geçerliğini incelemek amacıyla, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalından bir grup öğretim üyesinin görüşü alınmıştır. Kapsam geçerliğinin uygun olduğuna karar verildikten sonra 35 madde takım sporları yapan sporculara uygulanmıştır. Geçerlilik ve güvenirliği hesaplandıktan sonra ölçek maddeleri 21 maddeye indirilmiştir. Bu işlemlerden sonra ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan analizlere göre ölçeğin takım sporlarındaki öğrenilmiş çaresizliği ölçebilecek özellikte olduğu söylenebilmektedir. (α=0.61)

Anahtar Kelimeler: Öğrenilmiş çaresizlik, Takım sporları


Tam metin:

PDF