SPOR HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE BOYUTLARI

ZAFER ÇİMEN
732

Öz


Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için, örgütün bütün fonksiyon ve işlemlerinde
gelişimi artırmayı amaçlayan ve çağdaş bir yönetim yaklaşımı olan Toplam Kalite Yönetimi (TKY); günümüz rekabet koşulları altında bir üstünlük sağlama aracı olarak kabul edilmektedir. Aslında imalat sektöründe malların kalitesini yükseltmek amacıyla gelişen bu düşünce, hizmet sektörünün ülkelerin hem milli gelirdeki, hem de toplam çalışan nüfus İçindeki artan oranı ile birlikte hizmet sektöründe de yaygın şekilde kullanılmaya başlamıştır.
Ancak, hizmetlerin mallardan farklı birtakım özelliklerinin, imalat sektöründe kaliteyi artırmak için girişilen çabaların hizmet sektöründe aynen uygulanmasına izin vermemesi,
bu alanda kaliteyi artırmak adına değişik "kalite boyutlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Hizmet sektörünün bir parçası olan spor hizmetlerinin de müşterilerde yarattığı tatmin
düzeyinin artırılarak, kaliteli spor hizmeti verme anlayışının gelişmesi ve bazı
noktalarda kalite standartlarının ortaya konabilmesi İçin önemli hale gelen "kalite boyutları",
spor hizmeti veren işletmeler tarafından da dikkate alınmalı, böylece hizmet¬ 

lerin kalitesi yükseltilerek, talebin artırılması veya en azından mevcut talebin sürdürülebilmesi
sağlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Toplam kalite yönetimi, spor, hizmet, kalite boyutları