ÜNİVERSİTELİ BASKETBOLCULARDA YARIŞMA ÖNCESİ KAYGI DÜZEYİ İLE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kemal Nuri ÖZERKAN
572

Öz


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, yarışma kaygısı ile performans arasındaki İlişkinin araştırılmasıdır.
Karşılaşmalar öncesi kaygı düzeyini belirlemek için 75 üniversiteli basketbolcuya İstanbul Üniversitesi Spor şöleninden (2001) önce Illinois Anksiyete formu (SCAT) dol-durtuldu. Basketbolcular, bayan ve erkek olarak İkiye ayrıldı ve sonuçlar iki grup arasında
karşılaştırıldı. Yapılan analizlere göre performans İle yarışma kaygısı arasında negatif bir İlişki bulundu (p<0.05).
Anahtar kelimeler: Yarışma kaygısı, performans