BASKETBOL A-BAYAN MİLLİ TAKIMI SPORCULARININ BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM VE PERFORMANS TESTİ SONUÇLARİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İlker YÜCESİR
937

Öz


ÖZET
Basketbol tüm dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir ilgi görmektedir. Buna karşın özellikle bayan basketbolculara yönelik bilimsel çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışma ülkemizde büyük eksikliği bulunan veri birikimine katkı yapmak, bu sporu üst düzeyde
yapan sporcuların performanslarında belirleyici olan bazı fiziksel, fizyolojik özelliklerini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ölü sezonda toplanan milli takım kampına katılan sporcular üzerinde yapılan bu testler ayrıca kamp döneminde uygulanan programın
etkilerini değerlendirmek amacını da taşımaktadır. Çalışma 14 sporcu üzerinde yapılmıştır (yaş: 23,93 ± 4,12), ölçüm ve test sonuçları olarak; antropometrik ölçümler:
boy (178,5 ± 6,79 cm), vücut ağırlığı (71,83 ± 11,42 kg), sağ üst kol çevresi (29,18 ± 3,18 cm), bel çevresi (74,32 ± 5,82 cm), göbek çevresi (85,11 ±8,31 cm), kalça-ba-sen (98,54 ± 6,58 cm), sağ uyluk çevresi (56,57 ±4,14 cm), sağ kalf çevresi (36,68 ±

2,74 cm); vücut kompozisyonu ölçümleri: beden kitle indeksi (22,45 ± 2,46), yağ yüzdesi
(20,37 ± 3,94), bazal metabolizma hızı (1562,93 ± 113,46 kcal); atletik performans
ölçümleri: mekik koşusu (79 ± 17,4; V02: 45,31 ± 3,23), dikey sıçrama (27,57
± 5,57), serbest dikey sıçrama (33,21 ± 5,22), 20 m, hız almadan ve hız alarak sprint
(sırasıyla, 3,53 ± 0,24; 3,09 ± 0,24) elde edildi.
Elde edilen sonuçlar milli sporcularımızın güncel verilerini ortaya koyduğu için önem
taşımaktadır. Düzenli literatür takibi, benzer ölçüm ve testlerin tekrarlanması ile daha
da değerli olacaktır.
Anahtar kelimeler: Basketbol, fiziksel ölçüm, vücut kompozisyonu, performans