KARA HARPOKULU CİMNASTİK TAKIMINDA YER ALAN TÜRK VE AZERİ ÖĞRENCİLERİN BAZI FİZİKSEL PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KEMAL FİLİZ
638

ÖzAraştırmamızda K.H.O. Cimnastik Takımını oluşturan ve kilosu 62,430 ± 5,405 kg olan Türk ve Azeri öğrencilerin boy, kilo, vücut yağ yüzdelerinde ilişki anlamlı bulunmamış; yaş, dikey sıçrama
test sonuçlarındaki ilişki P < 0,05 seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak bu iki ülke cimnastikçileri arasında yaş ve dik sıçrama testinin dışındaki ölçümlerde
homojen bir fiziksel karakter taşıdıkları gözlenmiştir. Anahtar kelimler: Cimnastik sporu, test, dik sıçrama