OPTIMAL V E SUBMAKSİMAL EGZERSİZLERİN HEMATOKRİT VE % PLAZMA VOLÜMÜ DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Dr. Adnan KAMAR
663

Öz


Bu çalışmada, optimal egzersiz olarak Astrand Test (150 watt) ve submaksimal egzersiz
olarak, 3 Step Ergometrik bisiklet egzersizleri kullanılmıştır. Bu çalışmada, hema-tokrit ve % plazma volümü ile birlikte hemodinamik cevaplar incelenmiş, indirekt olarak Max V02 saptanmıştır.
Bu çalışmaya katılan deneklerin, yaş ortalamaları: 20.2 ± 0.8 yıl, boy: 178 cm ± 3 cm, ağırlık: 68.5 ± 6 kg ve Max Vö2 ortalamaları 48.5 ± 6 ml/dk/kg dır.
Bu çalışmaya orta derece antrenmanlı 28 erkek denek iştirak etmiştir.
Optimal
egzersizde; Hematokrit değerinde ortalama %4.966'lık bir yükselme (p=0.0001) tesbit edilmiştir. % Plazma voiümünde test sonunda % 8.2 ± 3.7 azalma tesbit edilmiştir.
Hemodinamik cevaplar İse, dakika kalp atım sayısı ortalama 66 ± 5'den 149 ± 13.5'e yükselmiştir (p=0.0001). Sİstolik ve diyastoiik kan basıncı ortalama 115.3 ±2.1 /67.5 ± 8.7 mm Hg iken, egzersiz sonunda 151.7 +/- 9.7 / 56+/-10 mm Hg olarak tesbit edilmiştir. Sİstolik kan basıncında ortalama %31'lik yükselme (p-0.0001) ve diyastoiik
kan basıncında % I7'lik düşme (P=0.00l) tesbit edilmiştir.
* İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü