SPORCULARDA DİZİN YUMUŞAK DOKU TRAVMALARINDA ERKEN AKTİF TEDAVİ

Prof. Dr. Bilge AYKURT
600

Öz


ÖZET
Bu çalışma yirmi yıldan beri erken aktif tedavi yöntemimizle yaptığımız çalışmaların bir bölümüdür. Yaptığımız deneysel ve klinik çalışmalar sonucunda erken aktif tedavi
yöntemiyle hızlı organik ve fonksiyonel iyilik elde ettik. Tüm hastalar tedavi sonucunda
hemen günlük yaşam aktivı'teleri ve sportif aksiyonlarına döndüler. Konvansi-yonel tedavi uygulanan hastalar normal aktı'vasyonlarına uzun süre tam olarak dönemediler.
Bu çalışmada çeşitli spor yaralanmaları sonucunda diz eklemlerinde yumuşak doku yaralanması olan 44 hastanın 46 dizine yapılan tedavi sonuçları sunulacaktır.