Ilımlı Aerobik Egzersizlerin İmmünoglobilinler İle Acth Ve Kortizol Hormonları Üzerine Etkisi

Yahya Polat
1.541 579

Öz


ÖZET
Araştırmada, sedanterlere orta şiddette akut ve 8 hafta süre ile uygulanacak kronik antrenmanların,
immünogloblinler ve adrenocorticotropic hormon (ACTH) ve kortizol hormonları
üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Araştırmaya, sedanter yaşam süren ve geçmişte düzenli egzersiz alışkanlığı olmayan 15
yetişkin erkek, gönüllü olarak katılmıştır.
Araştırmada IgA, IgG, IgM, IgE, ACTH ve kortizol hormonları plazma düzeyleri ölçülmüştür.
Gönüllülere uygulanan birinci ölçüm, egzersiz öncesi (E.Ö.), ikinci ölçüm akut egzersiz
sonrası (A.E.S) ve ılımlı aerobik kronik egzersizden sonra (K.E.S.) ölçümler olarak uygulanmıştır.
İstatistiksel değerlendirmede, SPSS programı ile Wilcoxon Signed Ranks testi
uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi P<0.05 olarak kabul edilmiştir.
Gönüllülerin EÖ ve akut egzersizden hemen sonraki testlerden alınan kan örneklerinin karşılaştırılması
sonucu; IgA, IgG, IgM ve IgE parametrelerinde anlamlı farklılık bulunamazken
(p>0.05), ACTH ve kortizol düzeylerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.05).
Gönüllülerin EÖ test ile KES testte alınan kan örneklerinin karşılaştırılması sonucu; IgM ve
IgE düzeylerinde anlamlı farklılık bulunamazken (p>0.05), IgA, IgG, ACTH ve kortizol düzeylerinde
anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.05).
Sonuç olarak; ılımlı aerobik akut egzersizin immünoglobulinler üzerine anlamlı etkilerinin olmadığı
ancak ACTH ve kortizol salınım seviyelerini etkilediği anlaşılmaktadır. Ilımlı aerobik
kronik egzersizlerin ise bazı immünoglobulinlerin salınım seviyelerini artırırken, bazılarında
etkili olamadığı ancak ACTH ve kortizol salınım düzeylerini etkilediği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Aerobik Egzersiz, İmmünoglobulin, Hormon


Tam metin:

PDF