12-14 Yaş Futbolcuların Antrenörlerinden Algıladıkları Ve Tercih Ettikleri Lider Davranışları İle İlgili Sporcu Tatmini

Ayşe Türksoy
2.264 1.432

Öz


ÖZET
Bu çalışma Bank Asya 1. Futbol Ligi ve 2. Lig B kategorisinde alt yapı akademi takımlarında
futbol oynayan sporcuların antrenörlerinden algıladıkları lider davranışları tercih ettikleri
lider davranışları arasındaki farkı sporcuların kendi görüşleri çerçevesinde tespit
etmek ve sporcunun aldığı tatmin ile(tatmin düzeyi ile) lider davranışı arasındaki ilişkiyi belirleme
amacına yöneliktir. Veri elde etme aracı olarak Chelladurai'nin Sporda Liderlik Ölçeği
ve Sporcu Tatmin Anketi uygulanmıştır. Lider davranışı beş alt boyut ile, Sporcu
Tatmini 7 alt boyutu ile değerlendirilmiştir. Araştırmada futbolcunun oynamış olduğu
mevki, yaşı, eğitim durumu, antrenörüyle birlikte çalışma süresi ve antrenörün yaşına göre
de bulgular değerlendirilmiştir. Verileri SPSS paket kullanılarak analiz edilmiş, frekans, t
testi, korelasyon ve ANOVA testi yapılmıştır.
Araştırmaya Bak Asya 1.Futbol Ligi ve 2.Lig B kategorisinde alt yapı akademi takımlarında
futbol oynayan 107 sporcu katılmıştır. Sporcuların 31'i defans, 42'i ortasaha, 25'i
hücum ve 9'iu kaleci olarak görev yapmaktadır. Sonuç olarak; antrenörlerinde algıladıkları
lider davranışı ile tercih ettikleri lider davranışlarının 2 alt boyutu, otokratik davranış ve
demokratik davranış da farklılığa rastlanmıştır. Sporcuların görüşlerine bakıldığında mevcut
olandan daha fazla demokratik davranış ve otokratik davranışı tercih etmektedirler.
Araştırmada antrenör özellikleri kriter olarak alındığında algılanan ve tercih edilen lider
davranışları ve tatmin arasında fark görülmezken, sporcu niteliklerine bağlı olarak tercih
ettikleri lider davranışları arasında farklılığa rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Antrenör, Futbol, Liderlik, Sporcu Tatmini


Tam metin:

PDF