15 Yaş Çocuklarının Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Yahya Polat
1.568 743

Öz


ÖZET
Araştırmada, 15 yaş gruplarındaki çocukların antropometrik özelliklerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmaya, 15 yaş grubunda futbolcu (n:37), fitness (n:51) ile sedanter
(n:51) olmak üzere toplam 139 gönüllü katılmıştır. Gönüllülerin yaş, boy, kilo, oturma yüksekliği,
kulaç uzunluğu, çevre (omuz, bel, göğüs, uyluk, kalf, biceps ekstansiyon, biceps
fleksiyon) ve somatotip (endomorf, mezomorf ve ektomorf) parametreleri ölçülmüştür.
İstatistiki analizler için SPSS adlı paket programı ile One-Way Anova ve Tukey HSD testi
kullanılmıştır. Gruplar arası karşılaştırma sonucu, boy, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluğu
parametrelerinde p>0.05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Bel, göğüs
ve kalf çevre parametrelerinde parametrelerinde p<0.05 anlamlı farklılıklar bulunurken,
kilo, omuz, uyluk, biceps ekstansiyon ve fleksiyon çevre, endomorf, mezomorf ve ektomorf
parametresinde p<0.01 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur.
Sonuç olarak; Uzun süre sürdürülen düzenli egzersizin türü ne olursa olsun çocukların antropometrik
yapısını ve somototip düzeylerini etkilemektedir. Ancak bu etki henüz büyüme
ve gelişme döneminde bulunan çocuklarda yeterince belirgin değildir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Antropometri, Somatotip


Tam metin:

PDF