İstanbul Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Dersi Alan ve Almayan Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Karşılaştırılması

Mehmet Öztürk
1.538 446

Öz


ÖZET
İstanbul Üniversitesi'nde beden eğitimi dersi alan ve almayan öğrencilerinin fiziksel aktivite
düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmaya yaş ortalaması 21.4±1.940 yıl,
beden ağırlığı ortalaması 63.336±9.851 kg. ve boy ortalaması 172.85±0.83 cm. olan üniversite
son sınıf ögrencisi 67 erkek ve 43 bayan olmak üzere toplam 110 öğrenci denek
olarak alınmıştır. Deneklerin fiziksel aktivite düzeyini (FAD) belirlemek üzere toplam sekiz
sorudan oluşan bir anket kullanılmış ve anketin talimatına göre FAP hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar
sonunda, tüm deneklerin FAP puan ortalaması 62.609±21.887 olarak bulunmuştur.
Ankette yer alan soruların en yüksek puanına (139 puan) göre deneklerin aldıkları
bu ortalama puanın yüzdesi ise 45.042±15.746 gibi bir değerdir. Bayan deneklerin puan
ortalaması 52.186±19.025, bu puanın yüzdesi ise 37.544±13.687 dir. Erkeklerdeki FAP
puan ortalaması ise 69.298±21.086, bu puanın yüzdesi ise 49.855±15.170 olarak bulunmuştur.
Öğrenciliği sırasında beden eğitimi dersi alan deneklerin FAP ortalaması
61.035±23.146, bu puanın yüzdesi 43.909±16.652 dir. Beden eğitimi dersi almayanların
FAP ortalamaları ise 64.843±20.382, bu puanın yüzdesi ise 46.649±14.663 dür. Yapılan
istatistiki çözümlemeler sonunda, Üniversitede beden eğitimi dersi alan öğrencilerin fiziksel
aktivite puanlarında (FAP) herhangi bir farkın ortaya çıkmadığı görülmüştür. Bu
sonuç bize, uygulanmakta olan beden eğitimi derslerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini
ifade etmektedir.
Anahtar Kelimler: Beden Eğitimi, Öğrenci, Fiziksel Aktivite


Tam metin:

PDF