Judo Sporunun Görme Engelli Öğrenciler Üzerine Etkisinin Bazı Parametreler Açısından İncelenmesi

Semih Yılmaz
1.785 636

Öz


ÖZET
Bu çalışmada, judo sporunun görme engelli öğrencilerin bazı fiziksel parametreleri üzerindeki
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya İstanbul Anadolu yakasında bulunan
Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulunda okuyan 12-14 yaş arasında
15 erkek ve 2 kız olmak üzere görme sorunlarının dışında, spor yapmalarına herhangi bir
engeli olmayan öğrenciler katılmıştır. Çalışmada öncelikle, gönüllü öğrencilerin kondisyon
ve temel becerileri içeren dört haftalık ön antrenman programı (haftada bir gün 90 dakika)
uygulanmıştır. Sonraki aşamada çalışmaya devam edebilen gönüllülerin fiziksel
uygunluk düzeyleri incelenmiştir. Gönüllülerin yaş, boy, kilo, triceps ve calf skinfold ölçüm
parametreleri ile engelliler için geliştirilmiş brockport test bataryasına göre uygulanan
(push up (şınav), pull up (düz kolla barda kalma), 1 mil koşu yürüme testi, curl up (mekik),
trunk lift (ters mekik) testi, otur uzan esneklik testi, bükülü kolla barda asılı kalma) fiziksel
parametreleri alınmış sonraki 2 aylık süreçte temel judo çalışmaları yaptırılmıştır. Çalışmanın
sonrasında gönüllüler yine aynı test bataryası ile değerlendirilmiştir. Ölçümler
sonucu elde edilen verilerin analizinde T-testi uygulanmıştır. Çalışmanın ilk ve son test parametrelerine
baktığımız da boy ve bükülü kol barda asılı kalma parametrelerinde anlamlı
fark bulunamazken (P>0.05), kilo, triceps, calf, push up, pull up, koşma-yürüme, mekik
ve ters mekik parametrelerinde p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur.
Araştırma sonucu, görme engelli öğrenciler üzerinde yapılan iki aylık judo temel eğitiminin,
engelli öğrencilerin fiziksel gelişimleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.
Anah tar Ke li me ler: Engellilik, Görme Engelli, Fiziksel Parametreler


Tam metin:

PDF