Spor Kulüplerinde Örgütsel Çatışma Yönetimi

Hanife Banu Ataman Yancı
2.538 671

Öz


ÖZET
Çalışma hayatımızın her anında grup üyeleri veya çalışanlar ile iletişim ve etkileşim içinde
olduğumuzdan çatışmalar kaçınılmazdır. Çatışma, iki veya daha fazla insan, gruplar ya
da departmanlar arasında farklı bakış ve düşüncelerin ortaya çıkmasından kaynaklanan
anlaşmazlıklardır. Önemli olan nokta ortaya çıkan bu çatışmaları nasıl yönettiğimiz ve bu
durumlar karşısında hangi yönde tepkiler verdiğimizdir. Çatışmalara karşı uygulayacağımız
strateji ve yöntemler kendimizin ve kurumumuzun başarısını doğrudan etkileyecektir.
Çalışmamızda spor kulüplerindeki görev yapan spor yöneticileri ve antrenörlerinin
çatışma durumunda bu çatışmanın sonlandırılması için hangi stratejiyi uyguladıklarını tespit
etmeyi amaçladık.
Anahtar Kelimler: Spor Yöneticisi, Çatışma Yönetimi, Spor Yönetimi


Tam metin:

PDF