Genç Futbol Oyuncularında İzokinetik Kuvvetin Sprint Süratine Etkisinin Araştırılması

Nuri Şahbaz
2.135 1.207

Öz


ÖZET
Genç erkek futbol oyuncularının izokinetik diz kuvvetleri ile sprint süratleri arasındaki ilişkinin
araştırılması amacıyla yapılan araştırmaya yaş ortalaması =18.220±1.190yıl, boy ortalaması
=177.675±6,616cm, beden ağırlığı ortalaması =69.539±7,199kg. olan ve 2003-
2004 futbol sezonunda İstanbul'daki üç profesyonel kulübün Profesyonelliğe Aday
Futbolcu (PAF) takımlarında oynayan 51 gönüllü genç futbol oyuncu denek olarak alınmıştır.
Bu oyuncular en az 5 yıldır haftada 4-5 kez düzenli antrenman yapan ve en az 5
yıldır haftada 1 lig maçı oynayan, kısa süre önce herhangi bir sakatlık geçirmemiş futbolculardan
oluşmaktaydı.
Denek grubu sporcularına, normal antrenman ve lig maçlarının yanında sprint testleri ile
izokinetik testler uygulanmıştır. Sprint sürati testi için Newtest Powertimer System, izokinetik
kuvvet testi için Cybex Extremity System 340 cihazlarını kullanılmıştır. Araştırmada
oyuncuların 0-3, 0-10, 0-20, 0-30, 0-40 metrelerdeki sprint koşu süreleri ölçülmüştür. İzokinetik
diz kuvveti ölçümleri için hızları 60-80-300o/sn'de ayarlanan cihazda her iki diz için
açma ve kapama (fleksiyon/ekstensiyon) peak tork değerleri ölçülmüş ve vücut ağırlığına
göre (%BW) peak değerlerinin yüzdeleri ile yaptıkları toplam iş (Work) verilerine bakılmıştır.
Yapılan istatistik değerlendirmeler sonunda sprint sürelerinin kendi aralarındaki ilişkileri
yüksek düzeyde anlamlı bulunmuştur. Özellikle 0-20, 0-30, 0-40 metrelerdeki sprint sürati
sürelerinin kendi aralarındaki ilişkiler çok yüksek düzeydedir ve bu yüksek ilişkiye bağlı
olarak sporcuların sprint sürelerinin 0-20, 0-30 m. arasındaki mesafelerle belirlenebileceği
söylenilebilir.
İzokinetik testler ile sprint süreleri arasında bakılan ilişkilerden sadece 0-3 metre sprint süresi
ile sol diz ekstansiyonun 300o/sn'deki peak kuvveti arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
Bu sonuçlara göre, izokinetik diz kuvvetinin sprint süratinin belirleyicisi olduğunu söylemek
pek olanaklı değildir. Bu nedenle futbolcuların sprint süratlerinin geliştirilmesi amacıyla
izokinetik kuvvet antrenmanları yeterli sayılmamalı, ek antrenman teknikleri kullanılmamalıdır.
Anah tar Ke li me ler: Futbol, İzokinetik, Sprint


Tam metin:

PDF