Sabah Sporlarına Katılan Ev Hanımlarının Spor Konusundaki Bilgiler, İlgiler Ve Görüşlerinin İncelenmesi

Emine Öztürk
1.616 422

Öz


ÖZET
Bu araştırmanın dayandığı temel sayıtlılar, yaşın, eğitim düzeyinin, ekonomik ve kültürel düzeyin
sabah sporuna katılan ev hanımlarının spora olan bakış açılarını değiştirdiği biçiminde
belirlenmiştir.
Bu çalışmanın konusu, sabah sporuna katılan ev hanımlarının spor konusundaki bilgileri, ilgileri
ve görüşlerinin incelenmesidir. Kentte yaşayan, düşük, orta ve üzeri gelir grubuna giren
evli veya dul, çocuk sahibi olan veya olmayan, her hangi bir işte çalışmayan, emekli olan
veya olmayan ev hanımlarının sporla ilgili bilgi ve görüşleri araştırma konusunu oluşturmaktadır.
Sabah sporlarına katılan ev hanımlarının spora ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu
araştırmanın, bundan sonra “kadın ve spor” konusunda yapılacak olan araştırmalara ışık tutacağı
umulmaktadır.
Eğer bu çalışma ileride yapılacak olan araştırmalara ışık tutucu bir niteliğe sahip olabilirse,
araştırmacı amacını büyük ölçüde gerçekleştirmiş sayılacaktır. Araştırmanın gerçekleşmesinde
birçok kişi ve kurumun katkıları olmuştur.
Anah tar Ke li me ler: Sabah Sporu, Kadın ve Egzersiz, Ev Hanımları


Tam metin:

PDF