Astrand ve 3 Step Testlerin Dolaşım Parametreleri, Lökosit, Nötrofil ve Lenfosit Değerleri Üzerine Etkileri

Adnan Kamar
1.594 415

Öz


ÖZET
Bu çalışmada, Astrand test (150 watt) ve 3 Step testler kullanılmıştır. Çalışmaya yaş ortalamaları
20.2 +/- 0.8 yıl, boy ortalamaları 178 +/- 3 cm ağırlık ortalamaları 68.5 +/- 6 kg ve
maks. Vo2 ortalamaları 48.5 +/- 6 ml/dk/kg olan orta derece antrenmanlı 28 erkek denek
iştirak etmiştir.
Astrand test sonucunda; lökosit değerinde ortalama % 30.19'luk bir yükselme tespit edilmiştir
(P=0.0001). nötrofil değerinde ortalama % 7.7'lik bir azalma olduğu saptanırken
(P= 0.0001); lenfosit değerinde ise; ortalama % 13.83'lük bir yükselme tespit edilmiştir (P
= 0.0001).
3 Step test sonucunda ise, lökosit değerinde ortalama % 53.43'lük bir yükselme (P =
0.0001); nötrofil değerinde ortalama % - 13.23'lük bir azalma (P = 0.0001 ) ve lenfosit değerinde
de ortalama % 20.5'lik bir yükselme tespit edilmiştir (P=0.0001).
Astrand test sonucunda, kalp atım sayısı ortalama 66 +/- 5 'den 149.2+/- 13.5'e yükselirken
(P=0.0001), sistolik kan basıncında ortalama % 31 yükselme (P = 0.0001 ) ve diastolik
kan basıncında da ortalama % -17'lik bir düşme tespit edilmiştir (P = 0.0001).
3 Step test sonucunda, dakika kalp atım sayısı ortalama 67.4 +/- 8'den 178 +/-12'ye yükselmiştir
(P=0.0001). sistolik kan basıncında ortalama % 36.6 yükselme (P = 0.0001 ) ve
diastolik kan basıncında da %-24 düşme tespit edilmiştir (P=0.0002).
Anah tar Ke li me ler: Aerobik Kapasite, Sistolik Basınç, Kalp Atım Sayısı


Tam metin:

PDF