Orta ve Köşe Voleybol Oyuncularının Hazırlık Öncesi Ve Sonrası Bacak Kuvvetlerinin Karşılaştırılması

Çağlar Küçükbaycan
2.063 633

Öz


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, bayan voleybol oyuncularından orta ve köşe oyuncularının bacak
kas kuvvetlerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya 11 orta oyuncu (yaş ortalaması (x = 18,72
± 2,24) ve 11 köşe oyuncu (yaş ortalaması (x = 18,72 ± 2,24) olmak üzere toplam 22 bayan
voleybolcu katılmıştır. Çalışmada deneklerin yaşı, boyu, kilosu, antrenman yaşı, bacak
uzunluğu ve bacak kuvvetleri (hazırlık dönemi öncesinde ve hazırlık dönemi sonrasında)
incelenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 10.0 paket programında değerlendirilmiştir. Deneklerin
ön-test son-test değerleri arasındaki farklar Wilcoxon Testi ile ve denekler
arasındaki farklar ise Mann-Whitney U Testi ile analiz edilmiştir. Orta oyuncuların boy
uzunluklarının köşe oyunculara göre daha fazla olduğu saptanmış (p<0,05). Her iki grup
arasında bacak uzunluğu ve hazırlık dönemi sonrası bacak kuvvet ölçümlerinde istatistiksel
olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p<0,05). Her iki grupta da hazırlık dönemi
öncesi ve hazırlık dönemi sonrası bacak kuvveti ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak, voleybol oyununda orta oyuncular köşe oyuncularına
göre oyunda daha aktif görevler üstlenmektedirler. Yaptıkları iş doğrultusunda
bacak kuvvetlerinin köşe oyuncularına göre daha güçlü oluşu oyuncuların bu yapılarına
bağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Bacak Dinamometresi, Kuvvet, Voleybol


Tam metin:

PDF