Elit Genç Bayan Judocularda Müsabaka Öncesi Hızlı Kilo Vermenin Genel Kuvvet Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Banu Zengin
1.843 628

Öz


ÖZET
Bu çalışmada elit genç bayan judo sporcularında müsabaka öncesi hızlı kilo vermenin
genel kuvvet üzerinde etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya müsabık seviyesinde
1985 doğumlu (8 sporcu) ve 1986 doğumlu (7 sporcu) toplam 15 bayan sporcu katılmıştır.
Sporcular üzerinde yapılan ilk ölçümler müsabakalardan 1 hafta önce, ikinci
ölçümler ise müsabakadan 1 gün önce yapılmıştır.
Sporcuların kilo vermeden önce ve sonra olmak üzere; kiloları, sağ ve sol el pençe kuvvetleri,
sırt kuvvetleri, bacak kuvvetleri, dikey sıçrama ölçümleri yapılmıştır. Pençe, sırt ve
bacak kuvvet ölçümlerinde dinamometre, kilo ölçümünde kalibre edilebilir hassas kantar,
dikey sıçramada ise standart skala kullanılmıştır
Ölçümler sonrasında 1985 ve 1986 doğumlu sporcuların ilk ve ikinci ölçümleri sonrasında
vücut ağırlıkları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. 1985 doğumlu sporcuların birinci
ölçüm ortalaması 61,4400 kg ikinci ölçüm ortalaması 58,5275 kg, 1986 doğumlu sporcuların
birinci ölçüm ortalaması 55,6743 kg ikinci ölçüm ortalaması 53,3214 kg olarak belirlenmiştir.
Sırt kuvveti, dikey sıçrama, sağ el pençe kuvveti ölçümlerinde 1985 ve 1986 doğumlu
sporcuların birinci ve ikinci ölçümlerinde anlamlı farklılık belirlenmiştir. Sol el pençe kuvveti
ölçümlerinde 1985 doğumlularda anlamlı fark tespit edilmişken 1986 doğumluların
sonuçlarında anlamlı farka rastlanılmamıştır.
Bacak kuvveti ölçümlerinde 1985 doğumlu sporcularda birinci ve ikinci ölçümler arasında
anlamlı farklılık bulunmazken 1986 doğumlu sporcuların ölçümlerinde anlamlı fark tespit
edilmiştir.
Belirlenen bu anlamlı farklılıklar, sporcuların hızlı kilo vermeleri durumunda relatif kuvvetlerinin
olumsuz yönde etkilendiği biçiminde yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Judo, Kilo, Kuvvet


Tam metin:

PDF