Spor Kulüplerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Araştırılması

Selçuk Bora Çavuşoğlu
3.073 662

Öz


ÖZET
Bu çalışma, İstanbul da Avrupa yakasındaki spor kulüplerinde Toplam Kalite Yönetiminin
uygulanıp uygulanmadığını ve kulüplerin ne kadar haberdar olduklarını araştırmak amacıyla
yapılmıştır.
Araştırma, spor kulüplerin de görev yapan tesis müdürleri, insan kaynakları çalışanları, sekreter
ve diğer çalışanlar olmak üzere toplamda 50 gönüllü üzerinde çalışılmıştır.
Araştırmamız da 49 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Toplam kalite yönetimini
(TKY) ölçmek için kullanılan bu anket, Gürel (1998) tarafından geliştirilmiştir.
Toplam kalite yönetimini (TKY) ölçmek için kullanılan bu ankette, kişilerin demografik özellikleri
ve TKY hakkındaki bilgilerini ölçen sorular bulunmaktadır. Anket soruları ile işletmelerin
TKY anlayışına ve kaliteye bakış açılarına bakılmıştır. TKY uyguluyoruz diye cevap
verenlerden de ayrıca TKY hakkındaki eğitimleri incelenmiş ve Toplam Kalite Yönetiminin
ne kadar uygulandığı saptanmıştır.
Araştırmada çıkan sonuçlar SPSS ortamında değerlendirilmiş ve Frekans analizi yapılmıştır.
Değerlendirme sonucunda, Avrupa yakasındaki spor kulüplerinde Toplam Kalite Kontrolünün
sadece 8 kulüpte uygulandığı diğer geriye kalan 42 kulübün TKY'den haberdar
olmayıp TKY konusunda hiçbir eğitim almadıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, Spor Kulüpleri, Demografik Özellikler


Tam metin:

PDF