Farklı Liglerde Oynayan Kalecilerin Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi

Burçak Kaya
1.585 621

Öz


ÖZET
Bu çalışma, Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerinde oynayan kaleciler ile amatör
küme takım kalecilerinin çeşitli fiziksel ve motorik özelliklerinin karşılaştırılması amacıyla
yapılmıştır.
Araştırma, yaş ortalamaları 21,27 olan 11 profesyonel kaleci ve yaş ortalamaları 23,36 olan
11 amatör kaleci olmak üzere toplamda 22 gönüllü kaleci ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada, toplam 13 parametre ölçüldü. Bu parametreler, yaş, boy, kilo, sağ pençe,
sol pençe, baskın ayak, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, sağ ayak denge, sol ayak
denge, dikey sıçrama, esneklik ve çabukluk parametrelerinden oluşmaktadır.
Araştırmanın İstatistikî analizinde, SPSS 16.0 adlı paket programı ile İndependent t-testi
uygulandı.
Yapılan çalışmada; kalecilerin yaş, boy, sağ pençe, sol pençe, oturma yüksekliği, sağ
ayak denge, sol ayak denge ve kullandığı ayak parametrelerinde anlamlı farklılıklar bulunmazken
(p>0.05) kilo, kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, esneklik ve çabukluk parametrelerinde
p<0,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.
Yaptığımız çalışmaya katılan kalecilerin fiziksel ve motorik özelliklerinin tespiti ve farklı lig
statüsü göz önüne alındığında benzer değerler elde edilirken özellikle motor özellikler
bakımından profesyonel kaleciler lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Futbol, Kaleci, Fiziksel, Motorik Özellik


Tam metin:

PDF