Üç Büyük Kulüp Futbol Taraftarının Sosyal Kimlikleri Ve Şiddete Bakış Açıları

Ayşe Türksoy
1.687 633

Öz


ÖZET
Bu çalışma, İstanbul'da futbol müsabakalarına giden 3 büyük kulüp olarak adlandırdığımız;
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüp taraftarlarının sosyal kimliklerini ve şiddete
bakış açılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada her kulüpten 100'er kişi
olmak üzere toplam 300 futbol taraftarına Ziya Koruç tarafından kullanılan bir anket uygulanmıştır.
Anket, taraftara stadyum çevresinde ve toplandıkları özel mekanlarında birebir
uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans analizi uygulanmıştır.
Araştırmaya katılan futbol taraftarların sosyal profilleri ön plana çıkarıldığında, taraftarların
büyük bölümünü genç yaş grubun oluşturduğu, eğitim düzeylerinin beklenenin aksine
yüksek olduğu, maçlar dışında da sahaya gittikleri, tribün liderlerinin olduğu ve bunu
gerekli gördükleri, takımdaşlarıyla fazlaca özdeşleştikleri, dış sahada %18,7'nin yol ücretini
dernek/kulübün karşıladığı belirlenmiştir. Ayrıca maç günü taraftarın %28,3'nün düzenli
olarak alkol kullandığı, iyi taraftarların takımı uğruna her şeyi göze alabilmesi
gerektiğini, şiddetin başlıca sorumlusu olarak holigan, kulüp yöneticileri ve medyayı gördükleri,
sahaya aile ile gidilmesinin güvenlik acısından tehdit oluşturacağı görüşünü taşıdıkları
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Futbol Taraftarı, Şiddet, Sosyal Kimlik


Tam metin:

PDF