Spor Kulüplerinin Seyahat Organizasyonlarında Dış Kaynaklardan (Outsourcing) Yararlanma Uygulamaları

H. Banu Ataman Yancı
1.586 784

Öz


ÖZET
Günümüzde çeşitli spor dallarında faaliyet gösteren kulüpler, hem yurtiçi hem de yurt dışındaki
karşılaşmaların seyahat organizasyonlarını yavaş yavaş seyahat acenteleri aracılığıyla
yaptırmaya başladığı görülmektedir. Her takımın belli bir acente ile anlaşarak
karşılaşmaların organizasyonunu bu acentelere devretmesi spor yönetiminde de “outsourcing”
uygulamalarının yaygınlaşması adına önemli göstergeler olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, spor kulüplerinin seyahat organizasyonlarında dış kaynaklardan
yararlanma uygulamalarının yaygınlığının ve olumlu-olumsuz yönlerinin belirlenebilmesi
için İstanbul ilindeki futbol, basketbol ve voleybol branşlarında 1. ligde mücadele eden 28
kulübe özel olarak hazırlanmış bir anket uygulanmıştır. Çalışmaya katılan kulüplerin cevapları
frekans analizine göre değerlendirilmiştir.
Sportif karşılaşmalarda sporcu ve teknik kadroların zamanında ve yerinde bulunmasını
sağlamak kulüplerin başlıca görevlerinden biridir. Ancak uzman oldukları iş değildir. Başarılı
sonuçlar alınabilmesi için sporcuların rahat ulaşım ve konaklama olanaklarına sahip
olmaları spor kulüplerinde görevli seyahat koordinatörleri tarafından sağlanabileceği gibi
bu görev çeşitli seyahat acentelerine de devredilebilir. Sonuç olarak; çalışmaya katılan
28 kulüpten 22'sinin kamp, deplasman ve ulaşım hizmetlerinde seyahat acentesinden
yararlandığı görülmüştür. Uzmanlığın öneminin maliyetten daha fazla olduğu ve acentenin
seçiminde tecrübenin en büyük etken olduğu tespit edilmiştir. Seyahat acentesi ile çalışılmaya
başlandığından beri ortaya çıkan en önemli gelişme de organizasyonlardaki
kalitenin artması olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Spor Kulüpleri, Dış Kaynaklar, Seyahat


Tam metin:

PDF