Farklı Dayanıklılık Antrenmanlarının Profesyonel Futbolcuların Maksimal Oksijen Kapasiteleri Üzerine Etkisi

Alay Kesler
1.918 850

Öz


ÖZET
Bu araştırmada, farklı dayanıklılık antrenmanlarının profesyonel futbolcuların maksimal
oksijen kapasiteleri (VO2 max) üzerine etkisi amaçlanmıştır.
Çalışma, Türkiye futbol federasyonu 3. lig takımlarından tepecik belediye spor ve Bakırköy
spor kulüplerinde, yaş ortalamaları 24,34 olan Tepecik Belediye Spor ve Bakırköy
Spor kulüplerinde oynayan toplam 39 gönüllü profesyonel futbolcu ile gerçekleştirildi.
Araştırmanın İstatistikî analizinde, SPSS paket programı ile t-testi testi uygulandı. Araştırma,
kontrol grupsuz, ön test-son test araştırma modeline göre yapılmış ve gönüllü futbolculara,
6 hafta boyunca sürekli koşular ve değişken tempolu koşular olmak üzere iki
farklı dayanıklılık antrenmanı yaptırılıp, çalışma öncesi ve sonrası VO2max kapasiteleri
değerlendirilmiştir. Sporculara uygulanan bu iki farklı antrenman programı öncesinde ve
sonrasında, maksimal oksijen kullanımını ölçmek üzere mekik koşusu (Shuttle Run) testi
uygulanmıştır. Yapılan çalışma sonucu gruplar arası p>0.05 düzeyinde anlamlı farklılık
bulunamazken, grup içi çalışma öncesi ve sonrası yapılan değerlendirmelerde p<0.001
düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Sonuç olarak, futbolcularda sürekli koşular ve
değişken tempolu koşuların aerobik kapasite ve solunum parametreleri üzerinde birbirine
yakın olumlu etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Futbol, Dayanıklılık, Antrenman, Maksimal Oksijen Kapasiteleri (VO2 max)


Tam metin:

PDF